Aktivt lantbruk grund för att regeringens målsättningar skall nås

27.5.2015

Det aktiva lantbruket har en nyckelroll då regeringsprogrammet ska förverkligas i praktiken, framhåller SLC:s ordförande Holger Falck. SLC förhåller sig försiktigt positivt till de strategiska tyngdpunktsområden som den kommande regeringen stakat ut. Spjutspetsarna gällande ökningen av inhemsk förnyelsebar energi och förbättringar i matproduktionens lönsamhet är synnerligen viktiga för det finländska lantbruket och vice versa.

Det är beklagligt att man skär i de direkta inkomststöden som har beskurits hårt redan under den förra regeringen, konstaterar SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg. Betänkligt är även de planerade nedskärningarna i LFA-stödet och vissa åtgärder i miljöersättningen, just efter att man uppnått nationell enighet kring landsbygdsutvecklingsprogrammet som även godkänts i EU, poängterar Åberg.

SLC välkomnar regeringens skattelättnader för jord- och skogsbruksföretagare. Bland annat planerar regeringen att ta i bruk ett femprocentigt företagaravdrag för bland andra jord- och skogsbruksföretagare. Regeringen ämnar underlätta generationsväxlingar bland annat genom lättnader i arvsskatten. Generationsväxlingar på skogslägenheter skall även de underlättas eller också skall skogsavdraget förbättras.

Regeringen utlovar rejäla förenklingar av byråkratin och nya handlingssätt. På den punkten är det upp till bevis. En fungerande vardag för invånare och företagare på landsbygden, i glesbygden och i skärgården är helt central, framhåller SLC. Mindre resurser kräver större flexibilitet och mer samarbete för att kommunikationerna till och från landsbygden skall fungera. Detsamma gäller för servicen som måste garanteras på svenska.

Tilläggsinformation:
Holger Falck, Styrelseordförande 050 555 3711
Johan Åberg, Verksamhetsledare 040 523 3864

Mer från SLC