Ansök till SLC:s TYK-rehabiliteringskurs senast 6.11!

SLC - TYK SLC medlemmar 63324 SLUTGILTIG

15.10.2015

SLC:s riksomfattande svenskspråkig TYK-rehabiliteringskurs (kursnummer 63324) för SLC-medlemmar startar i december på Härmä Rehab. På kursen finns åtta platser, till vilken SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kommer att kunna söka genom en individuell ansökan till Fpa.

Kursen inleds med en utredningsperiod 7–12.12.2015 och 11–16.1.2016. Kursens övriga delar hålls enligt följande: träningsperiod 1 den 14–24.3.2016, träningsperiod 2 den 7–11.11.2016 samt utvärderingsperioden den 20–24.3.2017.

TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar sig till att förbättra både den fysiska och psykiska arbets- och funktionsförmågan. TYK-rehabiliteringen finansieras av FPA och är kostnadsfri för deltagaren. FPA betalar också rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna samt ersätter resorna enligt förmånligaste färdmedel.

TYK-rehabilitering riktar sig till personer vars arbetsförmåga och möjlighet till inkomstförvärvande väsentligt har försvagats på grund av sjukdom. TYK-rehabilitering kan också vara en lösning när sjukdom, skada eller men under en nära framtid bedöms hota arbetsförmågan och möjligheten till inkomstförvärvande. FPA tar också i beaktande de fysiska och psykosociala belastningsfaktorer som försvagar arbetsförmågan.

TYK-rehabilitering finansieras av Fpa och är kostnadsfri för klienten. FPA betalar dessutom rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna och erästter resorna till och från kursplatsen enligt förmånligaste färdmedel.

Om du är villig att själv satsa på att uppehålla din egen arbetsförmåga, ta kontakt med din företagshälsovård så fort som möjligt, som även kan hjälpa till med en individuell kursansökan. Den individuella ansökan till TYK-rehabilitering görs på blanketterna KU101 tillsammans med ett B-intyg av läkare samt tillsammans med bilagorna KU108 och KU109. Blanketterna hittas på Fpa:s webbsidor www.fpa.fi under Pappersblanketter – Rehabilitering – Yrkesinriktad rehabilitering. Lämna in ansökan så fort som möjligt, dock senast 6.11.2015.

Mera information om kursens innehåll och ansökningsförfarandet ger:

SLC: ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, e-post fredrik.grannas@slc.fi eller SLC:s informatör Mia Wikström, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom@slc.fi.
På Härmä Rehab: Mona-Lisa Aspholm, tfn 06 4831 460 eller 050 4053 651, e-post mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Mer från SLC