Årets mest miljövänliga lantbruk belönades i Hyvinge

SLC - 20150702 114935

WWF:s, MTK:s och SLC:s miljöpris för lantbrukare har vunnits av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola som vid sin gård i Hyvinge bidrar till skyddet av naturen och Östersjön på ett övergripande sätt. Tävlingen ordnades redan för sjätte gången.

2.7.2015
Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola har bidragit med betydande insatser för miljön allt sedan 1990-talet. Vinnarna av priset för lantbrukare har bland annat effektiviserat användningen av gödsel och återvinningen av näringsämnen samt förbättrat jordmånens struktur. 

”Det viktigaste i miljöarbetet är att det utförs på ett övergripande sätt, och därför tar vi hänsyn till miljöaspekterna i hela vår verksamhet. För oss är miljövänligheten också ett trumfkort i marknadsföringen av gårdens produkter”, säger Markus Eerola.

”Också i kaféet som har inrymts i en gammal lagård verkar vi enligt principerna för hållbar utveckling genom att prioritera ekologiska produkter och säsongprodukter”, tillägger Minna Sakki-Eerola.

Vinnarna av priset för lantbrukare bedriver odling på en åkerareal om 340 hektar. På åkrarna växer bland annat höst- och vårvete, havre, korn, ärter och bovete.

”Knehtilä gård är ett ypperligt exempel på en gård där miljöfrågorna har integrerats i den dagliga verksamheten. Det finns ett flertal exempel på goda åtgärder. Man har till exempel förhindrat att marksubstanser och näringsämnen som bundits till dessa sprids till vattendragen genom att konstruera skyddszoner”, prisar WWF:s skyddsexpert Elina Erkkilä.

”I Palojoki å som flyter genom gården har älvbädden iståndsatts i samarbete med Virtavesien hoitoyhdistys. Förutom att erosionen har minskat har vi fått tillbaka ett öringsbestånd i älven”, fortsätter Erkkilä.

”På Knehtilä gård har man förverkligat många fungerande lösningar för att effektivisera energi- och materialförbrukningen och samtidigt satsat på markens vegetativa skick. Miljön och naturen har beaktats på ett övergripande sätt i matproduktionen”, beskriver MTK:s miljödirektör Liisa Pietola.

”Lantbrukets långsiktiga miljöarbete bevarar en levande och mångformig landsbygd. Vi behöver mera goda praktiska exempel av samma typ som Knehtilä gård på hur produktionen kan utvecklas på ett hållbart sätt. Det ligger i både lantbrukarens och det övriga samhällets intresse att ta hand om verksamhetsmiljön, dvs. jordmånen och naturen”, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg.

Tävlingsarrangörerna tackar Knehtilä gård för deltagandet i ett flertal innovativa projekt där miljövänligare odlingsmetoder har utvecklats.

”Genom att delta i projekten har vi försökt utveckla effektivare metoder för återvinning av näringsämnen och energi. Vi har också i samband med gårdsbesök presenterat de metoder som vi tillämpar och delat med oss av erfarenheter med andra odlare”, säger Markus Eerola.

Vinnarna i den finska tävlingen deltar i en tävling för hela Östersjöområdet där internationella domare utser vinnaren bland de nationella kandidaterna.

Mer information:
Odlare Markus Eerola, 0400 489 350, markus.eerola@gmail.com
Skyddsexpert Elina Erkkilä, WWF Finland, 050 522 4540, elina.erkkila@wwf.fi
Miljödirektör Liisa Pietola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, 050 438 4014, liisa.pietola@mtk.fi
Verksamhetsledare Johan Åberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 040 523 3864, johan.aberg@slc.fi
Knehtilä gård på webben: www.knehtilantila.fi

Miljöpris för lantbrukare vid Östersjön


Mer från SLC