​Aslak-kurs för medlemmar: ansök inom oktober

SLC:s svenskspråkiga ASLAK-rehabiliteringskurs (kursnummer 57878) för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan hålls på Härmä Rehab i Ylihärmä med start i december 2015. Kursen, som har tio platser, är avsedd för SLC-medlemmar som är lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsproducenter.

Kursens totala längd är 22 dygn och fördelas enligt följande kurstidpunkter:

7–11.12.2015,
14–19.03.2016,
24–29.10.2016 och
5–9.12.2016.

Kursen riktar sig till personer som i arbetet utsätts för fysisk, psykisk och social belastning som kan leda till att hälsobesvär samlas och arbetsförmågan försvagas. Om kriterierna passar in på dig och du är villig att satsa på din egen arbetsförmåga ska du kontakta företagshälsovården eller din lokala hälsovårdscentral.

Programmet sker till största delen i gruppform och innehåller gruppdiskussioner då man delar med sig av sina erfarenheter och försöker finna nya insikter som ökar välbefinnandet i arbetet. Programmet omfattar olika temaområden med inriktning på bättre arbetsförmåga och fortsatt aktivt arbetsliv. Man behandlar hälsa, näringskunskap samt psykiskt välbefinnande, relationer, stresshantering, återhämtning och tidsanvändning. Programmet innehåller även fysiska aktiviteter i form av olika motionsformer samt olika test av den fysiska funktionsförmågan.

Ansök till kursen så fort som möjligt, dock senast inom oktober 2015 genom att fylla i rehabiliteringsansökan (FPA:s blankett KU132r). Till ansökningsblanketten ska bifogas B-läkarintyg som hänvisar till behovet av ASLAK-rehabilitering.

ASLAK-rehabilitering finansieras av FPA och är gratis för klienten. FPA betalar rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna och ersätter resorna till och från kursplatsen enligt förmånligaste färdmedel och med en självriskandel.


Närmare information om kursens innehåll och ansökningsförfarande ger:

SLC: ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, e-post fredrik.grannas@slc.fi eller SLC:s informatör Mia Wikström, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom@slc.fi.

Härmä Rehab: Mona-Lisa Aspholm, tfn 06 4831 460 eller 050 4053 651, e-post mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Mer från SLC