Bondedemonstrationen i bilder

7.9.2015

Uppemot 9 000 jordbrukare från EU-länderna uppskattas ha deltagit i den stordemonstration som ordnades i måndags i Bryssel mot de sjunkande producentpriserna och det svåra marknadsläget. Även ett tjugotal jordbrukare från de finländska producentorganisationerna SLC och MTK deltog i protesten.

Situationen på många gårdar har krisat till sig på grund av Rysslands importstopp, sänkta producentpriser till följd av det svåra marknadsläget, framskjutna stödutbetalningar och skördeskador.

Demonstrationen, som ordnades utanför EU-jordbruksministrarnas möte, kräver att EU vidtar åtgärder för att underlätta den oväntade och svåra marknadskrisen med anledning av EU:s utrikespolitik. Förutom beslut på EU-nivå behövs även nationella åtgärder för att hjälpa lantbruket.

#farmaction

Demonstrationen i bilder:

Foto: Johan Åberg

Foto: Johan Åberg

Foto: Anna-Karin Friis

Foto: Anna-Karin Friis

Mer från SLC