Europeiska bönder protesterar i Bryssel: Jordbrukarna kan inte ensamma betala för EU:s utrikespolitik!

– Även finländska jordbrukare på plats på stordemonstrationen

3.9.2015

Tusentals jordbrukare från EU-länderna protesterar måndagen den 7 september i Bryssel mot de sjunkande producentpriser som i huvudsak förorsakats av att Ryssland stoppat livsmedelsimporten. Demonstrationen, som ordnas samtidigt som EU-jordbruksministrarnas möte, kräver att EU vidtar åtgärder för att underlätta den oväntade och svåra marknadskrisen med anledning av EU:s utrikespolitik. Även ett tjugotal finländska lantbrukare från SLC och MTK deltar i demonstrationen.
Det ryska importstoppet har rört om EU:s livsmedelsmarknad och målat in lantbrukarna i ett hörn. Särskilt det finländska jordbruket hör till de största förlorarna. På grund av Rysslands importstopp har 400 miljoner euro av det finländska jordbrukets inkomster gått upp i rök.

– Lantbrukarna kan inte ensamma betala för EU:s utrikespolitik. Vi måste även få ett slut på att handeln drar nytta av det svåra marknadsläget, vilket ytterligare har förvärrat lönsamhetskrisen för jordbrukarna, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg.

– För att lösa den svåraste lönsamhetskrisen i Finlands EU-historia krävs åtgärder både på EU- och nationell nivå. EU:s beslutsfattare måste ta sitt ansvar för att vi överhuvudtaget ska kunna producera mat i Europa i framtiden. Finland måste även tidigarelägga höstens utbetalningar av jordbruksstöd för att lätta på den akuta kassakrisen på gårdarna, säger Kristian Westerholm, mjölkbonde från Ingå, som är en av de finländska jordbrukare som kommer att delta i demonstrationen i Bryssel.

Genom stordemonstrationen kräver jordbrukarna att EU ska visa solidaritet gentemot matproducenterna genom att kompensera importstoppets följder för de mest utsatta producenterna. Jordbrukarna kräver även att EU tar i bruk stabiliserande metoder mot marknadsrubbningen och synar detaljhandeln noggrannare.

Demonstrationen i Bryssel startar från den norra järnvägsstationen kl. 10.30 lokal tid och fortsätter som en traktormarsch till Justus Lipsius-rådsbyggnaden, dit demonstranterna anländer kring 12-tiden. Demonstrationen arrangeras av de europeiska bondeorganisationernas och jordbrukskooperationens centralorganisation COPA-COGECA. Demonstrationen kan följas i sociala medier via . 

Tilläggsinformation:
Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864
Kristian Westerholm, mjölkbonde och medlem i SLC:s mjölksamarbetsgrupp, tel. 041 462 2818

Mer från SLC