Evira: ​Exporträtt till Vietnam för finländskt svin- och fjäderfäkött

17.11.2015

Finländskt svin- och fjäderfäkött kan nu exporteras till Vietnam. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira har de vietnamesiska myndigheterna godkänt export från Finland.

Den myndighet som svarar för kvalitetssäkringen av jordbruksprodukter i Vietnam beviljade exporträtt till fyra finländska anläggningar i köttbranschen. Från dessa anläggningar kan svin- och fjäderfäkött samt produkter av dessa exporteras till Vietnam.

Att få anläggningarna godkända för export till Vietnam var en lång process som startade 2008. För att få exporträtt utarbetade Evira modeller för veterinärintyg och utredningar till myndigheterna i Vietnam. För att exporträtt skulle fås behövde de vietnamesiska myndigheterna dock inte göra något inspektionsbesök till anläggningarna i köttbranschen i Finland.

Mer information:
överinspektör Ulla Ollila, tfn 050 563 4190

Mer från SLC