Evira: Fynd av en farlig växtsjukdom kräver alltid internationell bekräftelse

11.9.2015

För att fastställa farliga växtsjukdomar krävs många tester och internationell bekräftelse. Den bakteriesjukdom som hittades i provet från en päronodling år 2014 konstaterades i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar vara päronpest, för första gången i Finland. Då sändes provet också till Storbritannien för analys. Testerna vid Food and Environment Research Agency (Fera) bekräftade Eviras analysresultat.

Det är mycket viktigt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede så att man kan börja bekämpa sjukdomen i tid.

"Från det att provet anlände till Evira tills sjukdomen slutgiltigt fastställdes vid Fera gick det cirka tre och en halv vecka. Det är en skäligen kort tid, eftersom provet undersöktes med sammanlagt nio olika testmetoder, och en del av testerna gjordes flera gånger. Vid Evira gjordes sex olika sållnings- och identifieringstester innan tre testningar gjordes vid Fera för att fastställa diagnosen", säger forskare Mirkka Soukainen vid Eviras enhet för växtanalytik.

I Finland har päronpest undersökts i tiotals år

För att bestämma karantänbakteriesjukdomar krävs många parallella och successiva tester.Vid bestämning av päronpest följer Evira anvisningarna från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsländerna (EPPO).

"I sjukdomsbestämningen ingick tester av antikroppar med vilka bakterien kan påvisas. Jämsides med dessa användes PCR-tester som noggrant identifierar vissa områden av bakteriens DNA -genom. Identifieringen kan observeras i realtid som en signal från PCR-apparaten eller eller också förökas DNA med vanlig PCR och sedan undersöks det förökade DNA. På proverna gjordes också odlingar på agarplatta och bakteriekolonierna som bildades på dem undersöktes utgående från färg, storlek och andra kännetecken", preciserar Soukainen.

För att klargöra bakteriealstringsförmågan hos den bakteriestam som isolerats från provet smittades en frisk värdväxt, i det här fallet äppelkartar, med den. Då kartarna fick typiska symtom på päronpest, alltså brunaktig cellvävnad och slemmiga bakteriedroppar, isolerades bakterierna agarplattorna. Ännu en gång identifierades bakterierna på agarplattorna med en metod i realtid och den vanliga PCR -metoden. Identifieringen bekräftades genom utredning av bassekvensen i det DNA som bildats i PCR-testet och jämförelse med gendatabasen.

Fram till 2014 var Finland det enda EU-landet där päronpest inte hade konstaterats. Med stöd av Finlands skyddszonsrätt är importen av päronpestens värdväxter kraftigt begränsad. Inom skyddszonen måste spridning av sjukdomen förhindras och förekomster bekämpas.

Päronpest är den mest förödande växtsjukdomen på vissa frukt- och prydnadsväxter som hör till familjen rosväxter. Sjukdomen orsakas av bakterien Erwinia amylovora.

Läs mer om päronpest.

Mera information om analytiken finns i följande internationellt fackgranskade vetenskapliga artikel:

Soukainen, M., Santala, J., Tegel, J.

First Report of Erwinia amylovora, the Causal Agent of Fire Blight, on Pear in Finland.

Plant Disease 2015: Vol. 99, No. 7, p. 1033.

Läs mer om verksamheten vid European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO och Food Environment Research Agency Fera (på engelska).

Mer information:

forskare Mirkka Soukainen, tfn 040 583 4943

Mer från SLC