Evira: ​MRSA sporadiskt också i finländskt svinkött

8.12.2015

Den antibiotikaresistenta bakterien MRSA kan sporadiskt påträffas också i finländskt svinkött. I Livsmedelssäkerhetsverket Evira börjar man vara färdig med en kartläggning, där man undersökt förekomsten av bakterien MRSA i färskt svinkött i detaljhandeln. Risken att MRSA smittar från köttet till människan anses inte stor, om bara köttet hanteras på ett hygieniskt sätt och upphettas ordentligt.Under året 2015 undersökte Evira sammanlagt 300 prover tagna av färskt svinkött med tanke på MRSA dvs. meticillinresistent Staphylococcus aureus. I Finland har förekomsten av MRSA i svinkött inte tidigare utretts i denna omfattning. Bakterien MRSA har konstaterats i sex av de 275 till huvuddelen inhemska köttprover som fram till november 2015 undersökts. Av dem var fem av inhemskt kött. Resultaten av undersökningarna av de sista proverna erhålls senast vid utgången av januari 2016.

Alla MRSA-bakterier som hittills konstaterats är av en typ som är allmän bland svin. Bland svinen orsakar bakterien sällan sjukdom.

Antibiotika biter inte på MRSA

Ursprungligen blev bakterien MRSA känd som en sjukhusbakterie. Antibiotika av gruppen penicillin biter inte på den. Bland människor hänför sig riskerna till operationer och sårbehandling.

"MRSA-infektioner i svinbesättningar är också globalt sett en ny sak. Det är sannolikt att bakterien ännu för tio år sedan inte hade påträffats i svinkött", säger chefen för forskningsenheten för livsmedels och fodermikrobiologi, professor Anna-Liisa Myllyniemi på Evira.

Ordentlig upphettning förintar bakterien

MRSA-bakterien dör då svinköttet upphettas till minst 75 grader. God köks- och livsmedelshygien räcker till för att förhindra smitta. Från kött kan MRSA smitta till människan via direkt beröring.

"I Finland förekommer MRSA-bakterien i färskt svinkött i betydligt mindre grad än till exempel i Danmark, där MRSA har konstaterats i 20 - 30 procent av svinköttsproverna" säger specialforskare Suvi Nykäsenoja.

Smittskyddet på svingårdarna i nyckelställning

MRSA-bakterien kan sprida sig från ett djur till ett annat och från en gård till en annan. Människan kan också förmedla MRSA från ett djur till ett annat och från en svinbesättning till en annan. Man kan förhindra att bakterien sprider sig med hjälp av olika skyddsåtgärder och genom att undvika onödiga förflyttningar av djur gårdar emellan. Det är också viktigt att personer som arbetar med svin och som besöker gårdar är noggranna med bland annat skyddsklädseln och handhygienen.

En ESBL-uppföljning pågår likaså

Under året 2015 kartlägger Evira också förekomsten av den mot mången antibiotika resistenta bakterien ESBL i nöt- och svinkött som en del av en mer omfattande uppföljning i samtliga EU-länder. Endast i en av de svinköttsprover som undersökts fram till november konstaterades en bakterie som producerar ett liknande enzym som ESBL. Av färskt nötkött undersöks 300 prover. Fram till november hade 275 prover undersökts och ESBL har inte konstaterats i ett enda av dem. Nötköttsprover undersöks inte med tanke på MRSA.

Under året 2016 undersöker Evira 300 prover av broilerkyckling med tanke på ESBL. Förekomsten av ESBL eller E. coli -bakterier som producerar ett liknande enzym i kött från broilerkyckling undersöktes förra gången år 2013.

Evira kom år 2010 med rekommendationer om hur MRSA-infektioner kan bekämpas och förebyggas i svinbesättningar: Meticillinresistent Staphylococcus aureus - rekommendationer om bekämpning och förebyggande av MRSA-infektion hos djur, (på finska), resumén är på svenska.

Rekommendationerna har uppdaterats år 2015: Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar, (på finska).

Frågor och svar om MRSA

Frågor och svar om ESBL

Information om uppföljningen av MRSA och ESBL (Zoonoscentret)

Mer information:
forskningsenhetschef, professor Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 0400 287 398
specialforskare Suvi Nykäsenoja, tfn 040 489 3447

Mer från SLC