Evira: Ny bakteriesjukdom på hästkastanjer i Helsingfors

16.9.2015

På hästkastanjerna vid Tokoistranden i Helsingfors har en ny bakterie, som orsakar en växtsjukdom, hittats. Fyndet är det första i Finland. Bakterien smittar endast till hästkastanjer. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder metoder att hindra bakterien från att spridas.

Bakterien hittades då sjukdomssymtom noterades på hästkastanjerna vid Tokoistranden i Helsingfors. Ett prov som togs från träden visade sig i Eviras laboratorietest innehålla bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi.

Pseudomonas-bakterien på hästkastanj är i lagstiftningen om växthälsa inte klassificerad som en farlig växtskadegörare, och i det här skedet föreskriver Evira inga åtgärder för att förstöra de träd som drabbats av bakterien. Helsingfors stad har avlägsnat de träd som skadats av sjukdomen från Tokoistranden. Evira utreder som bäst om inspektioner och åtgärder föreskrivna av myndigheterna i fortsättningen behövs för att hindra bakterien från att spridas.

Bakterien smittar endast till hästkastanjer. Bakterien har sannolikt spridits till Europa från Asien. Sedan början av 2000-talet har den hittats i flera EU-länder samt i Norge.

Ett karakteristiskt symtom på angripna träd är ett rödbrunt eller nästan svart flöde från trädstammen eller grenarna. På stammen och grenarna bildas fläckar där trädet är brunorange under barken. Då sjukdomen framskrider gulnar kronan och trädet kan dö. Till exempel i England och Norge har många hästkastanjer dött av sjukdomen. Svalt och fuktigt klimat är gynnsamt för sjukdomsalstraren. Det är ännu inte närmare känt hur sjukdomen sprids från det ena trädet till det andra. Sjukdomen sprids till nya områden via sjuka plantor.

Läs meddelande av Helsingfors stad Tokoinrannan hevoskastanjoita vaivaa bakteeri (på finska)

Mer information:

överinspektör Paula Lilja, enheten för växthälsa, tfn 040 542 1965, (inspektioner och åtgärder)

överinspektör Jari Poutanen, enheten för växthälsa, tfn 040 845 4869 (inspektioner och åtgärder)

forskare Mirkka Soukainen, enheten för växtanalytik, tfn 040 583 4943 (bakteriens biologi)

Mer från SLC