Jordbrukare samlas för en renare Östersjö

26.2.2015

Jordbrukare framhåller sin medverkan i arbetet för en renare Östersjö genom ett hållbart jordbruk. Jordbrukare påminner samtidigt om vikten av en kostnadseffektiv jordbrukspolitik som säkerställer produktivitet och livsmedelstrygghet. Jordbrukarna efterlyste mer samarbete och mindre reglering. 

Baltic Farmers’ Forum on Environment (BFFE), ett nätverk för Östersjöländernas jordbrukarorganisationer, samlar för närvarande egna representanter, sakkunniga och intressenter till konferensen Agricultural Water Protection and Sustainable Food Production. Konferensen äger rum på Hanaholmen i Esbo.

Nio jordbrukarorganisationer från åtta länder (Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Tyskland, Norge och Ryssland) runt Östersjön är samlade för att höra om och diskutera den senaste forskningen kring skyddandet av Östersjön. Samtidigt ser man på vilka de aktuella forskningsbehoven är gentemot nuvarande politiska omställningar.

Jordbrukarna har utformat en deklaration genom vilken de uttrycker jordbrukarnas omsorg för miljön och villighet att vidare förbättra jordbrukets hållbarhet. Jordbrukare uttalar sin vilja att befrämja vattenskyddet såtillvida att livsmedelstryggheten inte riskeras. Samtidigt konstaterar man att jordbruksproduktionens måste ha en ekonomiskt hållbar grund.

Jordbrukarna poängterar att principerna för klimatsmart jordbruksproduktion måste stå i linje med målsättningarna för att utveckla näringämneshushållningen inom jordbruket. Näringsämnesbelastning och växthusgasutsläpp är kopplade till naturliga processer som till en viss del kan kontrolleras samtidigt som de i sin helhet inte kan undvikas. Därmed efterlyser jordbrukare realistiska förhållningssätt till vattenskyddet och klimatarbetet. Åtgärder måste baseras på forskning och sunt lantbruksmässigt (bond)förnuft

För mer information kontakta:
Ombudsman Rikard Korkman vid SLC, +358 40 5189 297 
Miljöchef Liisa Pietola vid MTK, +358 50 438 4014
Sakkunnig Airi Kulmala vid MTK, +358 400 755 454

Deklarationen från BFFE:s konferens kommer att publiceras på www.mtk.fi/bffe den 26 februari kl. 14:00. MTK står värd för konferensen i vilken SLC deltar m.fl.

Mer från SLC