JSM: Enklare jordbrukspolitik på rådets agenda

13.11.2015

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 16 november 2015. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan ger rådet en lägesöversikt över förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissariens prioritet som gäller enklare politik är enligt Finland en bra sak trots att årets resultat är få.

– Både grundförordningar, genomförandeförordningar och delegerade förordningar är i behov av förenklingar. Nästa vår ska kommissionen komma med mer djupgående förenklingsförslag som tar hänsyn till rådets slutsatser i maj och medlemmarnas förslag våren 2015, konstaterar minister Tiilikainen.

Enligt Finland är det rätt att man ser på förenklingen ur jordbrukarens perspektiv. Vissa åtgärder kan dock ge nytta för såväl jordbrukare, andra landsbygdsföretagare och livsmedelsbranschaktörer som den nationella administrationen.

Att tillämpa till exempel riskbaserade metoder i övervakningen längs hela matkedjan är logiskt och minskar både jordbrukarnas och administrationens administrativa arbete. Frågor som behöver förenkling i Finland är därtill bl.a. mätning av arealen för åkerskiften, där toleransen borde vara större när det gäller små ändringar, husdjursgårdarnas stora sanktioner med anledning av små dröjsmål med registreringar i djurregistret. De förenklade utbetalningsprocesserna borde också kunna användas när det gäller landsbygdsfonden.

På rådets sammanträde behandlas också jordbruksprodukternas marknadsläge och kommissionens uppsättning åtgärder för att stabilisera marknaden. Denna uppsättning av åtgärder har enligt Finland varit motiverad. Finland väntar på kommissionens besked om tidsplanen för när stödprogrammet för privat lagring av griskött ska börja gälla.

Kommissionen ger jordbruksministrarna också en översikt över jordbruksprodukternas internationella handel. De pågående bilaterala, regionala och multilaterala handelsförhandlingar är viktiga frågor för det europeiska jordbruket.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269

Jukka-Pekka Kataja, specialmedarbetare, tfn 050 341 9934

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC