JSM: ​Fiskemöjligheter och bioekonomiforskning på jordbruks- och fiskerådets agenda

Jord- och skogsbruksministeriet 11.12.2015


EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 14 – 15 december 2015. Den första dagen representeras Finland av statssekreterare Jari Partanen, den andra dagen av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Jord- och fiskerådet ska enas om fiskemöjligheterna 2016 på Atlanten, Nordsjön, inom flera fiskeorganisationers havsområden samt på Svarta havet. Det är viktigt för Finland att fiskebestånd utnyttjas enligt målet för EU:s gemensamma fiskepolitik, dvs. maximal hållbar avkastning, senast år 2020.

De europeiska jordbruksministrarna diskuterar också SCAR:s, som är en rådgivande kommitté till kommissionen i forskningsfrågor, fjärde rapport ”Hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske i bioekonomi, en utmaning för Europa”. Enligt Finland är SCAR:s framtidsanalysrapport välkommen.

– Bioekonomi är ett viktigt nytt område som ger oss många möjligheter att skapa nya arbetstillfällen och utveckla nya innovativa produkter. Det är en bra tanke att vi avsätter forskningsfinansiering också till bredare helheter som gäller bioekonomi, säger minister Tiilikainen.

På rådets agenda står också lägesrapporter om pågående lagstiftningsprojekt, t.ex. förordningar om foder som innehåller läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetar, tfn 050 341 9934
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269

Mer från SLC