JSM: Reformen av förordningen om skydd av pälsdjur uppskjuts

11.9.2015

Arbetet med att reformera förordningen om skydd av pälsdjur ska avbrytas och lagberedningsresurserna fokuseras på totalreformen av djurskyddslagen.

När den här lagen blir färdig, ska alla djurartsspecifika förordningarna ses över, samtidigt fortsätter också det förberedande arbetet med förordningen om skydd av pälsdjur. Det behövs dock ytterligare information om pälsdjurens välbefinnande, t.ex. om problemen i fotstrukturen hos hägnade rävar och mårdhundar.

Trots att reformen uppskjuts har näringen åtagit sig att på frivillig väg förbättra pälsdjurens välbefinnande. Näringen deltar i arbetet med att utveckla europeiska indikatorer för pälsdjurens välbefinnande, vilka används för att bedöma välbefinnandet på farmer. Näringen har också tagit fram ett certifieringssystem för pälsdjursfarmer och infört ett nytt hälsovårdssystem för pälsdjur.

Ytterligare upplysningar:

Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 436

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 439

Mer information om näringens arbete:

Finlands pälsdjursuppfödares förbund rf www.profur.fi

Mer från SLC