JSM: Stödnivåer för växthusproduktion i Södra Finland fastställda

24.9.2015

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland 2015. Den totala stödsumman uppgår till högst 12,44 miljoner euro.

Stödet, som bestäms enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, är 3,8 euro per kvadratmeter när det gäller korta odlingsperioder (2 -7 mån) och 9,9 euro per kvadratmeter när det gäller långa odlingsperioder (över 7 mån).

Stödet per kvadratmeter har höjts med ca två procent jämfört med den planerade nivån eftersom odlingsarealen i motsvarande mån var en aning mindre än beräknad. Den höjda stödnivån gör att den totala stödsumman motsvarar den målenliga efterfrågan på stöd för växthusproduktion i Södra Finland.

Mer information:

konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 029 5162474

överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 029 5162193

Mer från SLC