Luke: Honungsproduktion är bara lönsamt för stora biodlingar

27.8.2015

År 2013 medförde produktion av ett kilo honung utgifter på i genomsnitt 13,26 euro för en biodlare. Behållningen blev i genomsnitt 11,30 euro per kilo honung, så varje kilo honung innebar en förlust på knappt två euro. På större biodlingar lyckades man dock täcka utgifterna. Detta framgår av Naturresursinstitutets (Lukes) nya webbtjänst för enhetskostnader för biodling, som belyser produktionskostnaderna för honung och dess uppbyggnad.

Kostnaderna för material, utrustning, bränsle, upprätthållande av lokaler och andra produktionsrelaterade faktorer vad gäller biskötsel och honungsproduktion blev 7,41 euro per kilo honung. Biodlarna arbetade i genomsnitt 618 timmar per år, och den kalkylerade kostnaden per kilo honung för det blev 3,66 euro. Avskrivningarna av anläggningstillgångar var 1,50 euro och räntekostnaden för eget kapital 0,69 euro per kilo honung.

Inkomsterna kommer främst från honungsförsäljningen

En biodlare producerade i genomsnitt 2 514 kilo honung. Inkomsterna under år 2013 blev sammanlagt 11,30 euro per kilo honung, varav andelen honung var 9,55 euro och resten bestod av försäljning av bin och bikupor, slungningstjänster och stöd. Det finns stora skillnader vad gäller försäljningspriserna på honung beroende på förpackningssätt, säljare och köpare.

Stora biodlingar täcker utgifterna

- Via webbtjänsten för enhetskostnader för biodling kan man se produktionskostnader beräknat antingen per kilo honung eller utifrån tre olika typer av gårdsstorlek. Stora biodlingar med över 100 bikupor täckte nästan produktionskostnaderna, säger forskare Marja Vilja vid Naturresursinstitutet.

Den totala behållningen per bikupa på stora biodlingar var i genomsnitt 382 euro och produktionskostnaderna 389 euro. På medelstora biodlingar med 45–100 bikupor blev den totala behållningen 240 euro och produktionskostnaderna 368 euro, och för små biodlare med färre än 45 bikupor blev den totala behållningen 156 euro och produktionskostnaderna 291 euro per bikupa.

Uppgifterna finns i webbtjänsten

Enhetskostnadernaberäknat utifrån kilo honung och bikupor kan ses i den nya webbtjänsten Biodlingens enhetskostnader som finns på Naturresursinstitutet webbplats Ekonomidoktorn. Resultaten grundar sig på Naturresursinstitutets (Lukes) material om lönsamhetsbokföring för år 2013, där 12 biodlingar ingick. Finlands Biodlares Förbund har ansvarat för att samla in materialet. Företagsspecifika genomsnittliga resultat för biodlingar kan ses via webbtjänsten Biodling som publicerades på Ekonomidoktorn under våren 2015. ( www.luke.fi/taloustohtori ).

Ytterligare information

  • Forskare Marja Vilja, tfn 029 532 6637, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Redovisningschef Arto Latukka, tfn 029 532 6308 fornamn.efternamn@luke.fi
  • Verksamhetschef Heikki Vartiainen, tfn 044 506 3200, fornamn.efternamn@hunaja.net
  • Mer från SLC