Luke önskar att odlarna svarar på skördeundersökningen via nätet

1.10.2015

Den årliga insamlingen av uppgifter om skörden har startat och breven har skickats till gårdarna. Enklast och mest flexibelt lämnar odlaren informationen i Lukes webbtjänst. Informationen används bland annat som stöd i beslutsfattandet.

I skördeundersökningen insamlas information om skördearealerna och totalskörden för de viktigaste åkerväxterna samt om mängderna spannmål i lager. Datainsamlingen gäller både konventionella och ekologiska gårdar. I samband med skördeundersökningen frågar man också de största potatisodlarna om mängderna matpotatis i lager.

Uppgifterna för skördeundersökningen samlas in från cirka 6 600 olika gård runt om i Finland. Utifrån informationen kan man få en riktig bild av den finländska produktionen av åkerväxter 2015. Uppgifterna används till exempel som grund för affärsplanering och beslutsfattande samt för studier av jordbrukssektorn. Av den statistik som Luke producerar bygger bland annat skördestatistiken på uppgifterna i skördeundersökningarna.

Webbsvar sparar tid

De senaste årens erfarenheter visar att webbsvar sparar tid för odlaren och gör det möjligt att svara när det passar bäst. Webblanketten är enkel att fylla i och det går snabbt att svara. Som basdata för undersökningen finns de såddarealer per växt som gården uppgav i huvudstödsansökan den här våren. För en enskild gård behövs i genomsnitt endast uppgifter för 3–4 växter.

De gårdar som deltar i undersökningen får information om deltagandet under den här veckan. Datainsamlingen börjar med att svara på webben, och tiden för dessa svar går ut den 27 oktober. Odlaren kan gå in och lämna uppgifter när som helst under fyra veckors tid. Om gården inte har lämnat sina uppgifter via nätet, begärs informationen i en telefonintervju. Naturresursinstitutets målsättning är att merparten av gårdarna lämnar informationen via nätet.

Skördeundersökningar har gjorts i Finland i över hundra år. Studien utförs av Naturresursinstitutet, som är en av de fyra statistikmyndigheterna i Finland.

Länkar:

Information om skördeundersökningen

Svara på skördeundersökningen

Kontaktpersoner

Forskare Anneli Partala

tfn 029 532 6803

fornamn.efternamn@luke.fi

Aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen

tfn 029 532 6787

fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC