Luke: ​Rekordskördar av höstsäd – Finland självförsörjande på råg

SLC - IMG 8698

26.11.2015

Spannmåls- och potatisskörden en tiondel mindre än i fjol, men rekordskördar av höstvete och råg. Även ärter och bondbönor gav de största skördarna på länge.

Spannmålsskörden (3,7 miljarder kilo) är den minsta på tre år, vilket delvis förklaras av att odlingsarealen är cirka fem procent mindre. Nästan lika mycket minskade det tröskade spannmålet till följd av en rekordstor areal av färskt spannmål, eftersom en tiondel av hela spannmålsarealen bärgades som färskt spannmål för utfodringen av husdjur.

Trots att skörden på gårdsnivå slog helt fel på större arealer än tidigare, stannade hektarskörden av korn (3 500 kilo) på riksnivå bara lite under det normala. Den övriga vårsäden, dvs. havre och vårvete, gav normala hektarskördar.

Rekordskördar av råg och höstvete
Hektarskördarna av höstsäd, dvs. höstråg och -vete, var rekordstora på riksnivå. När även arealerna av höstsådd var större än normalt, blev skörden av höstvete den näst största i den hundraåriga uppföljningen av skördar. Stor rågskörden, dvs. cirka 109 miljoner kilo, tryggar för första gången på femton år tillgången på inhemsk råg för bröd för det kommande året.

Vetet av svag kvalitet
Vetets bakningsegenskaper är de svagaste under decenniet. Årets skörd av alla övriga spannmål, dvs. råg, korn och havre håller en högre kvalitet än i fjol.

Fördubblade odlingsarealer av ärter och bondbönor
Arealerna av både ärter och bondbönor har fördubblats sedan i fjol. Även den totala skörden av båda dessa proteingrödor är större än i fjol. För ärter var skörden över 70 procent och för bondbönor knappt 50 procent större än i fjol. Hektarskördarna blev ändå lägre än under fjolåret.

Andelen ekologisk odling störst för ärter och bondbönor
Den ekologiska andelen av totalskörden av spannmål varierar från under en procent för korn till åtta procent för råg. Ärter och bondbönor har en större ekologisk andel än spannmål. Andelen ekologiska ärter utgör cirka 16 procent och de ekologiska bondbönorna 13 procent. För ett år sedan var andelen ekologiskt odlat cirka 20 procent för bägge grödorna. Odlingen av båda grödorna har ökat mera på vanliga gårdar än på ekologiska gårdar.

Potatisskörden blev liten
Potatisskörden blev en tiondel mindre än i fjol. Hektarskörden av potatis stannade på lite under 25 ton. Detta var tredje gången hektarskörden underskred 25 ton under de senaste tio åren.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna har samlats in via nättjänsten och telefonintervjuer från cirka 6 600 gårdar, varav 600 var ekologiska gårdar. De preliminära uppgifterna omfattar cirka 5 600 gårdar. Uppgifterna om spannmålskvaliteten fås fram genom att kombinera de uppgifter som Luke har samlat in med Eviras kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Evira analyserade spannmålsprover från cirka 400 gårdar. De slutgiltiga uppgifterna preciseras den 25 februari 2016. Då finns de kontrollerade uppgifterna från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna.

Databastabeller över skördestatistik och statistik över ekologisk odling finns på statistikens webbplats.

Ytterliga information
Forskare Anneli Partala, tfn. 029 5326 803, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC