Mavi: Beslut om gårdsbruksinvesteringar och startstöd innehållande lån ges i slutet av oktober

15.10.2015

NTM-centralerna började fatta beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd i slutet av september när det gäller ansökningar som innefattar enbart understöd. Beslut om ansökningar som innehåller lån kan fattas i slutet av oktober.

Fattandet av beslut om investerings- och startstöd har inte förlöpt enligt den målsatta tidtabellen. Övergången till en ny programperiod samtidigt som datasystemet byggs upp har visat sig vara mer krävande än man trodde.

Utvecklingsstöden för landsbygden söks och handläggs med det elektroniska systemet Hyrrä. Vid ibruktagandet av systemet har Landsbygdsverket prioriterat besluten om jordbruksinvesteringar, eftersom dessa investeringar inte får påbörjas förrän beslutet har kommit.

Övergång till elektronisk ansökan har skett i år

Med systemet Hyrrä handläggs också ersättningarna till rådgivare och Leadergruppernas verksamhetspenning. Rådgivarna får beslut om sina betalningsansökningar i början av november och samtidigt börjar också besluten om verksamhetspenning fattas. Verksamhetspenningen betalas på nästa års sida.

I år har sökandena för första gången kunnat ansöka elektroniskt om landsbygdsutvecklingsstöd. Myndigheterna behandlar ansökningarna med samma Hyrrä-system som sökandena använder för att ansöka om stöden. Som ett av de första EU-länderna har Finland påbörjat ansökningarna om stöd från landsbygdsprogrammet och e-tjänsterna har blivit väl mottagna av de sökande.

NTM-centralerna ger råd om ansökan om investerings- och startstöd och utbetalningar samt om användningen av systemet Hyrrä. Utvecklingsstöden för landsbygden finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden 2014–2020 som är ett EU-delfinansierat program.

Mer info till stödsökande: NTM-centralerna

Mer från SLC