Mavi: Beslut om jordbruksinvesteringar och startstöd börjar fattas

11.9.2015

Från och med medlet av september får jordbrukarna beslut om de investeringsstöd för jordbruk och startstöd till unga jordbrukare som sökts i år. För första gången har man nu kunnat ansöka elektroniskt om dessa stöd i e-tjänsten Hyrrä. Av de ansökningar som lämnats in hittills är andelen elektroniska ansökningar 60 procent för investeringsstödens del och 45 procent för startstöden.

Vid den ansökningsomgång som avslutades i medlet av augusti gjorde jordbrukarna upp över 800 ansökningar om investeringsstöd. Stöd söktes för investeringar på sammanlagt cirka 150 miljoner euro. Det ansökta beloppet av understöd är totalt cirka 50 miljoner euro. I räntestödslån söktes sammanlagt över 60 miljoner euro. På basis av ansökningsmängderna verkar gårdarnas investeringsvilja ha minskat jämfört med i fjol. Av årets anslag kan man ansöka om stöd fram till den 15 oktober.

Ungefär en tredjedel av ansökningarna gällde investeringar i täckdiken. I eurobelopp ansökte nötboskapsgårdarna om mest understöd, 21,5 miljoner euro, för byggnadsinvesteringar. Däremot ansöktes om ytterst lite stöd för investeringar på svin- och fjäderfägårdar.

Mest stöd söktes i området för Österbottens NTM-central. Också i Egentliga Finland och Södra Österbotten var jordbrukarna aktiva med att ansöka om stöd.

Jordbrukarna kan börja genomföra investeringen då de har fått finansieringsbeslutet från NTM-centralen. Utbetalning av investeringsstöd går att söka från och med december.

Startstödet betalas ut 31.10

Jämfört med i fjol var det bara en handfull som ansökte om startstöd till unga jordbrukare i år. Åren 2013–2014 företogs ett rekordantal generationsväxlingar på gårdarna på grund av ändringarna i villkoren för avträdelsestöd. I fjol ansökte 1000 unga jordbrukare om startstöd, medan 80 ansökningar har lämnats in hittills i år. Startstöd går att söka fortlöpande. Den första posten av startstöd till unga jordbrukare betalas den 31 oktober.

NTM-centralerna ger råd om ansökan om stöd och om e-tjänsterna. Investerings- och startstöden finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 som är ett EU-delfinansierat program.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Enhetsdirektör Esko Leinonen
0295 31 2402

Specialsakkunnig Aulis Kuusela
0295 31 2412

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC