Mavi: ​De första besluten om finansiering av landsbygdsprojekt fattas i januari

02.12.2015

Tidtabellen för beslut om företags- och projektstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har nu fastställts. NTM-centralerna börjar i januari fatta beslut om projektstöd för landsbygden. För företagsstödens del inleder NTM-centralerna beslutsfattandet i mitten av december.

De första besluten om företags- och projektstöd skrivs på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i datasystemet Hyrrä.

Utbetalning av investeringsstöd för jordbruk kan sökas i januari

De första startstöden till unga jordbrukare som söktes i år betalas ut med början denna vecka. Samtidigt börjar också utbetalningen av rådgivningsersättning till rådgivningsorganisationerna.

De beslut om investeringsstöd för jordbruk och startstöd som hörde ihop med den första urvalsperioden fattades före utgången av november. Beslut som hör ihop med den andra urvalsperioden fattas som bäst. NTM-centralerna träffar de här besluten före årsskiftet.

I januari kan jordbrukare som har fått ett positivt beslut om investeringsstöd börja ansöka via e-tjänsten Hyrrä om utbetalning av investeringsstöd och om tillstånd att lyfta lån. De unga jordbrukare som har ansökt om startstöd där räntestödslån ingår kan i januari ansöka via Hyrrä om tillstånd att lyfta lån. I februari börjar NTM-centralerna fatta beslut om ansökningarna om utbetalning av investeringsstöd och om tillstånden att lyfta lån.

E-ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden samt om investerings- och startstöd för jordbruk är fortgående, fastän besluten fattas för en urvalsperiod i taget. Hittills har nästan 90 % av ansökningarna om både projekt- och företagsstöd gjorts elektroniskt. För investeringsstöden för jordbruk är motsvarande andel 60 % och för startstöden 50 %.

Närmare upplysningar ges vid Landsbygdsverket av
Enhetschef Esko Leinonen
0295 31 2402
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC