Mavi: EU:s livsmedelsbistånd börjar transporteras till utdelningsställena

14.9.2015

Det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt tillhandahåller livsmedel för att delas ut till hjälpbehövande i Finland. Programmet sorterar under fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Livsmedelstransporterna till utdelningsställena inleds i oktober 2015. Efter leveransen kan de lokala utdelningsställena själva avgöra när de börjar dela ut livsmedel till hjälpbehövande.

Omkring 2,9 miljoner kg livsmedel delas ut under programperiodens första etapp, åren 2015 och 2016. Programperioden pågår till år 2020.

Sammanlagt 34 partnerorganisationer har valts ut för att sköta livsmedelsutdelningen till dem som har det sämst ställt. Det är fråga om frivilligorganisationer och organisationer som arbetar med målgruppen. Lokala föreningar inom partnerorganisationerna och församlingar ser till att livsmedlen överlåts till hjälpbehövande på utdelningsställena. Det finns omkring 480 utdelningsställen runtom i Finland.

Partnerorganisationerna får livsmedlen gratis och delar ut dem i form av produktpaket eller måltider. De livsmedel som delas ut är vetemjöl, semlemjöl, grötflingor, pastaprodukter, köttkonserver, surskorpor, müsli, färdigmat (pasta i ostsås), ärtsoppa och mjölkpulver.

Arbets- och näringsministeriet har svarat för beredningen av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Landsbygdsverket är programmets förvaltningsmyndighet och ser till att programmet verkställs och att upphandlingen av livsmedel samt leveranserna till partnerorganisationernas utdelningsställen sköts.

Närmare upplysningar ger vid Landsbygdsverket

Överinspektör Sari T. Niemi 0295 31 2362

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC