Mavi: Fattandet av beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd innehållande lån har börjat

4.11.2015

NTM-centralerna har nu börjat fatta beslut om de ansökningar om investeringsstöd till jordbruket och ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som innehåller lån.

NTM-centralerna fattar till först beslut om de ansökningar om investerings- och startstöd som lämnats in före medlet av augusti. Besluten gäller totalt cirka 850 ansökningar om investeringsstöd och cirka 70 ansökningar om startstöd. Hittills har redan mer än hälften av besluten om investeringsstöd och 13 beslut om startstöd fattats. De här besluten har gällt ansökningar som enbart inbegriper understöd. NTM-centralerna har i förväg också kunnat bereda beslut som innehåller stöd i form av lån, och tack vare det kan dessa beslut nu fattas i normal takt.

Besluten om investeringsstöd har inte kunnat fattas enligt den målsatta tidtabellen från i somras. För de sökande har situationen varit besvärlig, eftersom lagen stipulerar att jordbrukaren får börja genomföra en investering som stöds först efter det att han eller hon fått ett beviljande beslut. Landsbygdsverket har nu låtit utföra en extern utredning av implementeringen av datasystemet Hyrrä och på basis av rekommendationerna från utredningen förbättrar vi implementeringssättet.

Startstöden till unga jordbrukare betalas i slutet av november. Samtidigt inleds också utbetalningarna av rådgivningsersättning. Senast i medlet av november kan vi ge en uppskattning av hur beslutsfattandet avancerar i fråga om projekt- och företagsstöd.

Systemet Hyrrä är ett led i utvecklandet av jordbruksförvaltningens e-tjänster. Med systemet söks och handläggs bland annat investeringsstöd för jordbruket och startstöd samt företags- och projektstöd för landsbygden. Av de ansökningar om företags- och projektstöd som lämnats in hittills är nästan 90 procent elektroniska. I den första ansökningsrundan för investeringsstöd till jordbruket var de elektroniska ansökningarnas andel 60 procent.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Enhetsdirektör Esko Leinonen

0295 31 2402

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC