Mavi: ​Företagsstöd för landsbygden börjar betalas ut i februari

Landsbygdsverket

Tidtabellen för beslut om och utbetalning av företagsstöd för landsbygden har fastställts. I mitten av december börjar NTM-centralerna fatta beslut med anledning av ansökningarna om företagsstöd.

Utbetalningen av företagsstöd blir möjlig i mitten av februari. Efter att ha fått stödbeslutet kan stödtagaren ansöka på pappersblankett om utbetalning av företagsstödet. Betalningsansökan ska postas till NTM-centralen. Blanketterna för betalningsansökan finns i nättjänsten Suomi.fi (www.suomi.fi).

I januari börjar NTM-centralerna fatta beslut om projektstöd för landsbygden. Information om när projektstöden kommer att betalas ut ges senare.

Fram till 9.12.2015 hade 1 080 ansökningar om företagsstöd för den nya programperioden lämnats in. Ansökningarna om projektstöd var sammanlagt 1 478 stycken. Nästan 90 procent av alla de här ansökningarna hade lämnats in i e-tjänsten Hyrrä.

Mer information från Landsbygdsverket
Enhetschef Esko Leinonen
0295 31 2402

Överinspektör Per-Ola Staffans
0295 31 2289

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC