Mavi: Registeruppgifterna om ett djur måste anmälas senast på bidragsberättigandets första dag

21.9.2015

För att få EU:s djurbidrag måste kraven som gäller registrering och identifiering av ett djur ska vara i ordning senast på bidragsberättigandets första dag. Detta gäller EU:s djurbidrag som betalas från och med 2015, dvs. bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag. Kravet är en följd av EU-kommissionens ändrade förordning som föreskriver om betalningen av bidrag.

Om anmälan om ett bidragsdjur försenas, betalas inget bidrag för djuret under det aktuella stödåret. Den försenade anmälan orsakar dessutom påföljder enligt övervakningsbestämmelserna.

Tidigare gjordes ett avdrag från bidraget för nötkreatur och bidraget för mjölkkor med anledning av förseningsdagarna. Kommissionens förordningsändring innebär att detta nu frångås helt och hållet.

På Landsbygdsverkets webbplats finns information om hur man gör registeranmälningar om djur

(www.mavi.fi > stöd och service > odlare > bidrag för nötkreatur)

(www.mavi.fi > stöd och service > odlare > bidrag för mjölkkor)

(www.mavi.fi > stöd och service > odlare > får- och getbidrag).

Ytterligare information vid Mavi (verkställighet):

Överinspektör Marika Lehtinen, tfn 0295 31 2489, fornamn.efternamn@mavi.fi.

Ytterligare information vid JSM (notifiering):

Överinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304, fornamn.efternamn@mmm.fi.

Mer från SLC