Mavi: Stöd för privat lagring styrs alltjämt till mjölkmarknaden

23.10.2015

Europeiska kommissionen strävar fortfarande efter att lindra den obalans som länge rått på mjölkmarknaden genom att betala stöd för privat lagring av mjölkprodukter. Stödberättigande produkter är ost, fettfritt mjölkpulver och smör.

Ett krav för att få stöd är att sökanden förbinder sig att lagra stödberättigande produkter under perioden för avtalslagring. De godkända lagringsperiodernas längd och stödnivåerna är produktspecifika.

Stöd för privat lagring av ost, Finland har egen kvot

Det temporära stödprogrammet för privat lagring av ost är igen öppet. I stödprogrammet har Finland reserverats en egen kvot om 1 210 ton. Stödberättigande produkter är alla mogna ostar enligt KN-nummer 0406, bortsett från sådana ostar som inte lämpar sig för lagring efter normal mognadstid.

Den stödberättigande avtalslagringsperioden är 60–210 dygn. För de fasta lagringskostnadernas del är stödet 15,57 euro/ton. Dessutom betalas 0,40 euro/ton i stöd för varje lagringsdag.

Lagringsperioderna för fettfritt mjölkpulver förlängs och stödet stiger

Stödprogrammet som gäller fettfritt mjölkpulver har ändrats så att det blir möjligt med ännu längre stödberättigande lagringsperioder. Utöver lagring i 90–210 dygn betalas stöd också för lagring som varar 365 dygn. I stöd för fasta kostnader betalas 8,86 euro/ton. Vid lagringsperioder som varar högst 210 dygn betalas ytterligare 0,16 euro/ton i stöd per dygn. Vid långa lagringsperioder som varar 365 dygn uppgår stödet per dygn till 0,36 euro/ton.

Fortsättningsvis stöd också för lagring av smör

Smör är också i fortsättningen en stödberättigande produkt inom ramen för privat lagring. Stödbeloppet för fasta lagringskostnader är 18,93 euro/ton. Stödet per avtalslagringsdygn är 0,28 euro/ton. Lagringsperioderna varar 90–210 dygn.

Stöden för privat lagring får sökas hos Landsbygdsverket

Stöd får sökas av företag som tillverkar produkterna i fråga och som lagrar sina produkter i Finland. När det gäller ost ska ansökningarna lämnas in senast den 15 januari 2016. Ansökningar som gäller lagring av mjölkpulver och smör kan lämnas in fram till den 29 februari 2016.

Ytterligare upplysningar om stödet och ansökan om stöd:

Enhetsdirektör Maarit Mukkala

0295 31 2360

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC