Mavi: ​Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i december

03.12.2015 Landsbygdsverket

I december betalar Landsbygdsverket ut sammanlagt cirka 500 miljoner euro i jordbrukarstöd som sökts våren 2015 till jordbrukarna. Vecka 52 inleds utbetalningarna av de första posterna av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor.

Av grundstödet betalas cirka 80 % av det totala stödbeloppet till gårdarna. Den första utbetalningsposten av förgröningsstödet och EU-stödet till unga jordbrukare utgör cirka 90 procent. Djurbidragen betalas på basis av nötkreaturens utfodringsdagar under perioden 1.1–15.9.2015.

Grundstöd, förgröningsstöd och djurbidrag betalas till alla gårdar som ansökt om stöden. EU-stöd till unga jordbrukare betalas i det här skedet till gårdar som inte omfattas av övervakning av arealstöd.

Den andra posten av kompensationsersättningen betalas vecka 52. Ersättningen betalas till alla, också till gårdar som är föremål för övervakning av arealstöd, för vilka det inte har observerats brister som gäller iakttagandet av övervakningsvillkoren för kompensationsersättning. Om enbart arealfel har konstaterats vid övervakningen är det inget hinder för att betala ersättningen. Kompensationsersättningens första post (85 %) betalades till gårdarna i början av oktober.

Också utbetalningen av nationella arealstöd inleds i december med betalning av nordligt hektarstöd. Det nordliga hektarstödet börjar betalas ut vecka 51. Samtidigt betalas också krisstödet till svinsektorn som gick att söka i mars 2015.

Den här veckan kommer de första utbetalningarna av rådgivningsersättning och startstöd till unga jordbrukare.

- Vi har betalat runt 1,1 miljard euro i jordbrukarstöd i oktober-december i enlighet med den målsatta tidtabellen. Både vid Landsbygdsverket och i NTM-centralerna och samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning har man jobbat hårt för att nå det gemensamma målet, säger Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i början av 2016. Först i tur står bidraget för jordbruksgrödor. I februari betalas de stöd som ännu inte i december går att betala ut på grund av att övervakning pågår på gården.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Utbetalning av stöd
Överinspektör Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449

Grundstöd
Specialplanerare Kati Törmä
0295 31 2432

Förgröningsstöd
Specialplanerare Raija Kangassalo
0295 31 2427

Stöd till unga jordbrukare
Överinspektör Jussi Joutsiniemi
0295 31 2426

Djurbidrag
Överinspektör Marika Lehtinen
0295 31 2489

Nationella arealstöd
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC