Mavi: Utbetalningen av miljöersättning börjar vecka 48

6.11.2015

Landsbygdsverket betalar ut den första posten av miljöersättningen till gårdarna i regel från och med vecka 48. Ersättningen betalas till cirka 46 000 gårdar som ingick förbindelse om miljöersättning våren 2015.

Den första posten av miljöersättningen utgör sammanlagt cirka 184 miljoner euro. Andelen som betalas ut är 80 procent av ersättningen som gården får. Restbeloppet av ersättningen betalas i månadsskiftet maj–juni 2016.

Från och med vecka 48 betalas dessutom 80 % av ersättningen för ekologisk växtproduktion till cirka 4 000 gårdar. Den första posten utgör sammanlagt cirka 25 miljoner euro. Restbeloppet av ersättningen samt ersättningen för ekologisk husdjursproduktion betalas till jordbrukarna år 2016.

Utbetalningen av ersättningar för femåriga miljöavtal inleds också vecka 48, då ersättningen för avtal om upprätthållande av ursprungsväxter och den första posten (80 %) av ersättningen för uppfödning av lantraser står i turen. Ersättningarna för avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet betalas i en enda post i början av 2016.

Gårdarna kunde ansöka om de förnyade stöden enligt EU:s jordbrukspolitik första gången våren 2015. Finland betalar ut stöden bland de första länderna i Europa. Utbetalningen inleddes med kompensationsbidraget i oktober 2015.


Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Miljöförbindelser
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Miljöavtal
Överinspektör Riikka Klemola
0295 31 2430

Ekologisk produktion
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala
0295 31 2425

Betalning av stöd
Överinspektör Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC