Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte och kongress 23–24.11 i Nådendal

PRESSINBJUDAN
13.11.2015

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller allmän förbundskongress den 23–24.11 i Nådendal. I samband med kongressen sammanträder även SLC:s förbundsfullmäktige till ordinarie höstmöte måndagen den 23.11 kl. 10.00. SLC har glädjen att inbjuda medias representanter att ta del av såväl kongressen som fullmäktiges möte.

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige samt ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår. SLC:s fullmäktige tar även ställning till det nationella stödpaketet, som presenteras på mötet.

Kongressen, som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet och som ordnas vart tredje år, samlar över 200 deltagare från alla delar av Svenskfinland. Genom kongressen får SLC:s landskapsförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna för SLC:s verksamhet.

Kongressdelegater får denna gång ta ställning till förslaget till en ny strategi för SLC, Strategi 2022, som innehåller den övergripande visionen ”Vi skapar landet”. Strategin ersätter den nuvarande strategin från 2006 och godkänns slutgiltigt av förbundsfullmäktige våren 2016.

De tolv motioner som inkommit från landskapsförbund och lokalavdelningar behandlas även av kongressen. Motionerna påtalar bl.a. behovet av en fungerande spannmålsmarknad och fungerande avbytarverksamhet. Även problem med stödutbetalningar, orimliga sanktioner till följd av försenade anmälningar till djurregistret, markpolitiska frågor, vägnätets skick och förbyggande av fågelskador är några av de frågor som lyfts fram i motionerna.

Kongressen gästas bl.a. av Kristina Yngwe, jordbrukare och riksdagsledamot i Sverige, som kommer att tala under rubriken Svensk mat nu och i framtiden. På kongressen kommer även SLC:s nya grafiska identitet och nya webbsidor att lanseras.

Varmt välkommen!

Kongressens och fullmäktiges mötesplats:

Hotell Naantali Spa
Matkailijantie 2, 21100 Nådendal
www.naantalispa.fi

Pressrum:

Mötesrum Alli på Conference-avdelningen

Program:

Kongressens program på www.slc.fi/kongress2015 som även innehåller övrig information om SLC:s kongress, bl.a. de inlämnade motionerna samt förslaget till Strategi 2022.

TILLÄGGSINFORMATION:

- Allmänna frågor om kongress, fullmäktige samt medias förhandsanmälningar:
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864 eller johan.aberg@slc.fi

- Strategi 2022:
Strategiarbetsgruppens ordförande Jonny Kronqvist (ÖSP), tel. 050 596 6476 eller jonny.kronqvist@agrolink.fi
Strategiarbetsgruppens sekreterare, SLC:s informatör Antonia Husberg, tel. 050 573 7297 eller antonia.husberg@slc.fi

Mer från SLC