​Medlarens förslag sätter sockerbetsodlarna i besvärlig situation!

13.3.2015

Förhandlingarna mellan sockerbetsodlarna och Sucros gällande priset på sockerbetor och deras leveransvillkor avbröts i januari på grund djup oenighet mellan parterna. Förhandlingar hade förts under hela hösten utan att nå resultat. Sockerbetsutskottet vid MTK, där SLC är representerad, bad därmed i enlighet med EU-lagstiftning jordbruksminister Petteri Orpo att utnämna en medlare. Detta så att odlarna skulle få veta priset för sockerbetor före sådden. Jarmo Vaittinen som utsågs till medlare har nu lagt fram sitt förslag som är ettårigt och avser odlingen sommaren 2015. Enligt förslaget skulle priset för sockerbetorna sjunka till 30 euro per ton.

Enligt Vaittinens medlingsförslag skulle Sucros betala pristillägg på 2,1 miljoner euro, vilket är 5,2 miljoner mindre än året innan. Fraktersättningen för betorna skulle enligt förslaget sjunka från 4,2 miljoner euro till 3 miljoner. Grundpriset skulle fortfarande vara 26,29 euro per ton. Sockerbetornas helhetspris och fraktersättningen kommer enligt förslaget att sjunka med 25 procent i jämförelse med fjolårets nivå. I förhandlingarna där dödläget uppstod föreslog producenterna att villkoren för frakt och tillägg skulle bibehållas på 2014-års nivå.

Odlarna anser att det är mycket viktigt att trygga tillgången till råvara på de etablerade odlingsområdena, där det tidigare fanns fyra sockerfabriker. I de allra flesta EU-medlemsländer handhar industrin både lastningen och transporten av sockerbetorna till fabriken. Endast genom att bibehålla en tillräcklig stort odlingsareal garanterar man verksamheten och arbetsplatserna i sockerfabriken i Säkylä.

Sockerindustrin har inte under förhandlingarna delgett försäljningspriser för vitt socker i Finland, utan har genomgående talat om EU:s medelpriser. Enligt producenterna beskriver EU:s medelpriser inte tillräckligt noga den finländska sockermarknaden. Industrin har inte delgett producenternas förhandlare de verkliga försäljningspriserna i Finland, även om föremålet för förhandlingarna är avkastningen för den försäljning som överstiger EU:s riktpris.

Sockerbetsutskottet påtalar att EU-kommissionen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att balansera upp sockermarknaden. Kommissionen har eftersträvat, i enlighet med sockerindustrins krav, att öka utbudet av socker, vilket har lett till en drastisk nedgång i marknadspriset. Prisfluktuationerna syns starkast i gränsområdena för den inre marknaden, så som i Finland. Nu blev det sockerbetsodlarna som måste ta emot den ekonomiska smällen. Från och med år 2017 öppnas exporten av socker från EU, vilket ger bättre förutsättningar för en fungerande sockermarknad. Det nuvarande överutbudet förutsägs avta och odlarnas ställning i fördelningen av branschens avkastning förbättras.

Enligt sockerbetsutskottets ståndpunkt är det i medlingen om branschavtalet frågan om ett resultat som kommer att ha avsevärd betydelse för verksamheten i sockerfabriken i Säkylä. Sockerbetsutskottet måste i den låsta förhandlingssituationen ty sig till medling, vars förslag nu bedöms av odlarna. Effekterna av det aktuella förslaget med tanke på odlarnas vilja blir klara först när odlarna själva bedömer sina möjligheter att så sockerbetor och undertecknar branschavtalet.

Tilläggsuppgifter
Cay Blomberg, SLC:s representant i MTK:s sockerbetsutskott, 040 053 6167
Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, 040 523 3864

Mer från SLC