MM: ​På söndag inleds klimatmötet i Paris med siktet inställt på ett nytt klimatavtal

28.11.2015

Den 21:a partskonferensen i anslutning till de internationella klimatförhandlingarna inleds i Paris söndagen den 29 november. Klimatmötet pågår i två veckor med målet är att ingå ett täckande, verkningsfullt och juridiskt bindande klimatavtal som ska träda i kraft 2020. Om det lyckas är avtalet den första överenskommelsen där merparten av världens länder förbinder sig till klimatåtgärder.

"Finland har mycket att vinna i Paris. Vi behöver ett täckande avtal för att uppvärmningen ska hållas inom tolerabla gränser. Det är fint att så många länder är beredda att förbinda sig till ett globalt avtal. Det viktigaste målet är att få till stånd ett ambitiöst avtal som ger olika aktörer – placerare, företag och medborgare – en klar signal om att världen ställer om till ett koldioxidsnålt samhälle", säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Parisavtalet har byggs upp utifrån ländernas egna förutsättningar: varje land har under innevarande år meddelat vilka klimatåtgärder det kan förbinda sig till. Innan mötet inleds har 180 länder meddelat sina planerade nationellt fastställda bidrag, och dessa länder står för mer än 95 procent av de globala utsläppen. Det nya klimatavtalet ska skapa en ram för hur de anmälda bidragen ska genomföras. Enligt olika bedömningar kan dessa åtaganden, om de uppfylls, hejda en ökning av växthusgasutsläppen, men de förmår trots allt inte begränsa uppvärmningen till två grader.

"Finlands och EU:s centrala mål är att det i avtalet ska skrivas in på vilket sätt målen med jämna mellanrum ska ses över och vid behov skärpas. Det är också viktigt att det i avtalet skrivs in ett långsiktigt mål genom vilket det går att mäta hurdana framsteg man gör beträffande tvågradersmålet”, säger Kimmo Tiilikainen.

Förhandlingarna är inte lätta, för det är ont om tid, den text som ligger till grund för avtalet är lång och de viktigaste politiska frågorna har fortfarande inte lösts.

Enligt Finlands chefsförhandlare Harri Laurikka är parterna tvingade till eftergifter i Paris för att ett avtal ska kunna nås.

"Vi måste nå kompromisser i de viktigaste tvistefrågorna, såsom parternas ansvarsfördelning och klimatfinansieringen. Slutresultatet måste som helhet betraktat vara tillräckligt rättvist för alla parter – och för klimatet."

Republikens president Sauli Niinistö deltar i stats- och regeringschefernas sammanträde den 30 november, minister Tiilikainen leder förhandlingarna den andra veckan
Republikens president Sauli Niinistö deltar i det möte för stats- och regeringschefer som ordnas under klimatmötets öppningsdag måndagen den 30 november 2015. Över 140 stats- och regeringschefer väntas delta i öppningen. Under klimatmötets andra vecka, den 5–11 december, leds Finlands delegation av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Minister Tiilikainen representerar Finland i flera möten för de internationella ministergrupperna, stöder med sitt deltagande Sitras och Finlands klimatpanels sidoevenemang och håller anföranden om Finlands erfarenheter av samarbete mellan förvaltning, kommuner och privata aktörer i verkställandet av klimatpolitiken på de sidoevenemang som Nordiska ministerrådet och Internationella energiorganet (IEA) ordnar. I bilaterala förhandlingar träffar Tiilikainen även ministrar från länder som har en nyckelroll i sammanhanget. Under klimatmötets första vecka förs förhandlingar på tjänstemannanivå.

På miljöministeriets blogg och på ministeriets och förhandlarnas Twitterkonton kan man följa med Parismötet och Finlands delegations arbete (hashtagg #Pariisi2015).

 • www.ym.fi/pariisi2015
 • Bloggen Uutta ilmastosopimusta rakentamassa
 • twitter.com/yministerio, #Pariisi2015
 • Ordförandelandet Frankrikes konferenssidor
 • UNFCCC

 • Mer information

  Harri Laurikka, chefsförhandlare, miljöministeriet, tfn +358 295 250 156, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, @paaneuvottelija (i Paris den 28 november–11 december)

  Jyrki Peisa, miljöministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn +358 50 364 083, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (i Paris den 5–11 december)

  Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn +358 50 524 5269, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, @rlamminmaki (i Paris den 5–11 december, förfrågningar om intervjuer med miljöministern och förhandlarna)

  Twitterkonton för andra förhandlare från miljöministeriet: @aholau, @PeralaPaula, @mariavuorelma

  Förfrågningar om intervjuer med Republikens president Sauli Niinistö

  Pressekreterare Liina Aulin, Republikens presidents kansli, tfn +358 40 770 9400, fornamn.efternamn@tpk.fi

  Mer från SLC