NBC höll utvidgat presidiemöte i Norge 23-25.8

SLC - 20150824 153850

24.8.2015

De nordiska bondeorganisationerna samlades till NBC:s (Nordens Bondeorganisationers Centralråd) utvidgade presidiemöte i Inderøya, Norge 23-25 augusti. Finland representerades av en delegation på cirka 20 representanter från SLC, MTK och Pellervo.

Förutom val av nytt presidium för 2015-2017 och beslut om ny arbetsplan för NBC stod även nordiskt samarbete högt på agendan. En av mötets huvudtalare var minister Ole Norrback, som talade om möjligheter till stärkt nordiskt samarbete. Genomgång och diskussion om handelsfrågor och aktuella frågor i WFO och BFFE fanns även på mötets agenda.

De nordiska bondeorganisationernas informationsgrupp och ungdomsgrupp har sammanträtt i samband med det utvidgade presidiemötet.

I samband med det utvidgade presidiemötet tog Finland över Norges ordförandeskap för NBC. MTK:s Juha Marttila valdes till NBC:s ordförande och Seppo Kallio valdes till NBC:s generalsekreterare för nästa verksamhetsperiod 2015-2017. Den kommande finländska ordförandeskapet kommer att verkställas genom ett gott samarbete mellan MTK, SLC och Pellervo.

SLC representeras på mötet av ordförande Holger Falck, vice ordförande Mårten Forss, verksamhetsledare Johan Åberg, ungdomsombudsman Annika Öhberg samt informatör Mia Wikström.

Uttalandet från det utvidgade presidiemötet hittas här

Foto: Mia Wikström

Mer från SLC