Ny medlemsförmån: SLC och Kärcher har ingått samarbete

15.9.2015

SLC har inlett ett riksomfattande samarbete om medlemsförmåner med Kärcher Oy. Kärcher ger SLC:s och skogsvårdsföreningarnas medlemmar 12 % rabatt på maskiner för yrkesbruk, bl.a. högtryckstvättar och dammsugare. Rabatten ges via K-lantbrukskedjans affärer. Rabatten får man genom att vid köptillfället uppvisa SLC-medlemskort.

Läs mer om förmånen här

Mer från SLC