Östersjöns miljövänligaste lantgård söks!

SLC - landskap åland

12.3.2015

WWF söker Östersjöns miljövänligaste lantgård! Med tävlingen som arrangeras i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) vill organisationerna inspirera producenter att övergå till odlingsmetoder som minskar Östersjöns näringsbelastning.

Tävlingen arrangeras för sjätte gången och målsättningen är att förmedla information om miljövänligare odling och ge erkännande till jordbrukare som är föregångare i användningen av odlingsmetoder som minskar näringsbelastningen i vattendragen.

Genom tävlingen sökes odlare som med olika metoder eftersträvar en effektivare näringsämneshushållning. Egna innovationer och en positiv inställning till miljövård önskas av jordbrukarna. I tävlingen belönas även frivilligheten.

”Efter en lång tid finns det glädjande tecken på förbättring i Östersjöns tillstånd och nu är det bra tid att agera. Dessvärre är konsumenterna inte ännu villig att betala tillräckligt för miljövänligare jordbruksprodukter. Därför är stödpolitiken nödvändig så som även aktiviteten och frivilligheten bland producenterna. Meningen med odlarpriset är att öka kännedomen om de fina frivilliga praxis som utövas i Östersjöns kuststater, med vilka man ändrar jordbruket så att det är bättre för vattendragen”, säger WWF:s sakkunniga för skyddsfrågor Elina Erkkilä.

”Ett effektivare nyttjande av näringsämnen utgår ifrån skötseln av jordmånens produktivitet. Vi måste uppmuntra till åtgärder som bättre fångar upp näringsämnen i samband med skörden. Detta är en win-win situation för såväl miljön som för jordbrukaren”, berättar MTK:s miljöchef Liisa Pietola och SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg.

I tävlingen uppmanas såväl enskilda jordbrukare, producentorganisationer och andra instanser från hela Finland att delta. Både konventionella och ekologiska lantgårdar kan delta. Från varje Östersjöstat väljs en nationell vinnare som premieras med 10 000 euro.

I fjol vann Fredrik och Helena von Limburg Stirum från Salo. De skyddar på ett helhetsmässigt sätt både Östersjön och naturens mångfald.

”Deltagande i tävlingen var en otroligt positiv upplevelse för oss. Vi har fått mycket positiv uppmärksamhet från såväl bekanta som främmande. Därtill har direktförsäljningen av våra produkter fått fart. Vi har märkt hur de ekonomiska, sociala och ekologiska målsättningarna kan gå hand i hand”, konstaterar Fredrik von Limburg Stirum.

Kriterierna för priset och deltagarblanketten hitts på www.wwf.fi/viljelijapalkinto, där blanketten även hittas på svenska. Sista inlämningsdagen för ansökan är 17 april 2015. Odlarna kan anmäla sig själva till tävlingen eller så kan producentorganisationer från respektive landet nominera dem. De nationella vinnarna offentliggörs i månadsskiftet maj-juni och hela tävlingens vinnare under sommaren 2015

Tilläggsuppgifter:
Sakkunnig i skyddsfrågor Elina Erkkilä, WWF, 050 522 4540
Verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, 040 523 3864
Miljöchef Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

Mer från SLC