Pressinbjudan: SLC och MTK välkomnar representanter från pressen att delta i en utflykt 28.8 tillsammans med Don Hoglund och styrgruppen för djurskyddslagens beredning

20.8.2015

Don Hoglund, internationellt erkänd veterinärmedicine doktor VMD och specialist på mjölkkors beteende, besöker Finland nu i augusti. Hoglund fungerar bl.a. som konsult för producenter och som föreläsare. På initiativ från mjölkproducenter och med inbjudan från producentorganisationerna kommer han att för styrgruppen för djurskyddslagens revidering berätta om mjölkkors beteende i både teorin och praktiken.

Initiativet till tillfället kommer från mjölkproducenter som vill informera och involvera styrgruppen för att visa hur man på gårdsnivå på ett modernt och innovativt sätt jobbar med djur inom matproduktionen. Satsningar på djurskydd och djurens välmående är en naturlig del av matproduktionen. Detta är fullständigt självklart för den som arbetar med produktionsdjur, men glöms ofta bort i den allmänna och politiska debatten.

Vi vill bjuda in representanter för pressen att också delta i utflykten. 

Mer från SLC