​PRESSMEDDELANDE: SLC:s fullmäktige återvalde Thölix och Falck

SLC - 12278878 1068562393193971 2237116492605508827 n

23.11.2015

Vid sitt höstmöte i Nådendal idag diskuterade förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. aktuella lantbrukspolitiska frågor och fastställde även organisationens tyngdpunktsområden för 2016. Fullmäktige informerades också om läget med beredningen av det nationella stödpaketet. Då budgetanslagen minskar kommer det tyvärr att medföra nedskärningar för jordbruket och drabba näringens redan svåra ekonomiska läge.

Förbundsfullmäktiges höstmöte återvalde Stefan Thölix från Korsholm till ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige för 2016. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till andra vice ordförande återvaldes Jan Salmén från Saltvik.

Till SLC:s centralförbundsordförande för år 2016, som också fungerar som centralstyrelsens ordförande, återvaldes Holger Falck från Sibbo. Till ny personlig suppleant valdes Bengt Nyman (Raseborg). Till centralstyrelsens första vice ordförande återvaldes Mats Nylund, Pedersöre (personlig suppleant Jonny Kronqvist, Nykarleby). Till centralstyrelsens andra vice ordförande återvaldes Mårten Forss, Kimitoön (personlig suppleant Mats Eriksson, Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2016 återvaldes:

Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)

Martin Westerberg, Närpes (suppleant Bo Storsjö, Kristinestad)

Thomas Blomqvist, Raseborg (suppleant Thomas Antas, Lappträsk)

Tage Eriksson, Jomala (suppleant Jonas Lundberg, Finström)


Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tel. 050 552 5392

Holger Falck, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tel. 050 555 3711

Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jordbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 12 000 medlemmar som fördelar sig över 70 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund. Som SLC:s högsta beslutande organ väljer förbundsfullmäktige på sitt höstmöte bl.a. ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige samt ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår.


Mera material från fullmäktigemötet:

- Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

- SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix hälsningstal på fullmäktiges höstmöte 1.12.2016 kl. 10.30 i Vanda

Mer från SLC