Producentorganisationerna till minister Tiilikainen: Finlands jordbruk behöver snabbt krisstöd

SLC - Uppvaktning-av-Tiilikainen-6.9.2015-058
Foto: Mia Wikström

6.9.2015

De finländska producentorganisationerna gav idag vägkost åt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen för att på morgondagens EU-jordbruksrådsmöte förhandla fram snabba lösningar för att underlätta det finländska jordbrukets svåra läge. Situationen på många gårdar har krisat till sig på grund av Rysslands importstopp, sänkta producentpriser till följd av det svåra marknadsläget, framskjutna stödutbetalningar och skördeskador. Förutom beslut på EU-nivå behövs även nationella åtgärder för att hjälpa lantbruket. 

En grupp representanter för producentorganisationerna MTK och SLC träffade idag minister Tiilikainen på Helsingfors-Vanda flygfält innan ministerns avfärd till rådsmötet. Under träffen vädjade producenterna till ministern om att ett krisstödpaket för det finländska jordbruket måste fås till stånd i brådskande ordning. Krisstödet ska riktas till produktionsinriktningar och områden som lidit av de handelspolitiska blockaderna. Stödet behövs mest på gårdar med investeringar och för unga producenter.

Den finländska regeringen bör även hitta nationella tilläggsanslag för skördeskadeersättningar för drabbade gårdar och söka lösningar för att genomgående sänka lantbrukets produktionskostnader. Producenterna framhöll även att byråkratin måste lättas upp.

Samtidigt som jordbruksrådsmötet pågår imorgon i Bryssel hålls utanför rådsbyggnaden en stordemonstration, där även finländska producenter deltar. Jordbrukarna har fått ta emot en stor del av konsekvenserna av EU:s handelsblockadspolitik. Dessutom är jordbrukets marknadsläge svårt i hela Europa. MTK och SLC påminner om att Finland är ett av de länder som mest lidit av marknadsläget. 

Tilläggsinformation: 
Ordförande Holger Falck, SLC, 050 555 3711
Verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, 040 523 3864
Ordförande Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
Verksamhetsledare Antti Sahi, MTK, 0400 804 496

Uppvaktning-av-Tiilikainen-6.9.2015-069

Foto: Mia Wikström

Mer från SLC