Resolution från SLC-kongress: ”Vi skapar landet” visar vägen för lantbrukarna – De gröna näringarna är en framtidsbransch

SLC - Klistermärke-folder

Resolution från SLC:s allmänna förbundskongress 23–24.11.2015 i Nådendal


”Vi skapar landet” är den vision som skall vägleda de finlandssvenska lantbrukarna och SLC fram till 2022.

Människor behöver mat varje dag. Det är en av de få saker som kommer att bestå. Det finländska jordbruket, som producerar bland världens säkraste livsmedel, har alla möjligheter att stärka sitt fäste som en av de mest framstående branscherna och en sann framtidsnäring. Däremot är inte allmänheten alltid medveten om de fördelar som den finländska maten har. Därför har de verkliga experterna, jordbrukarna och våra förädlingsföretag, ett viktigt uppdrag i att förmedla budskapet om matens ursprung.

Landsbygdsnäringarna är under konstant förändring. Den omgivning som jordbrukarna verkar i är allt mer oförutsägbar. Världens befolkning växer, befolkningsstrukturen förändras, urbaniseringen fortsätter och den digitala världen samt klimatförändringen medför nya utmaningar, men också möjligheter.

Det finländska lantbruket behöver en ny långsiktig politik och lagstiftning som uppmuntrar till företagsamhet och som ger möjlighet att utveckla ett lönsamt och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk. Producenternas marknadsposition måste stärkas. När det gäller nya marknadskanaler för våra lantbruksprodukter är satsningar på export och de kanaler, som närproducerad mat erbjuder, komplement till de traditionella marknadsföringskanalerna. Välmående och lönsamma lantbruk och företag ger hela landet ett mervärde.

En av SLC:s strategiska målsättningar är att medlemmarna ska vara stolta, friska och lyckliga. En förutsättning för detta är att lantbrukarna tar hand om den egna hälsan och följer med yrkessystrars och -bröders välmående.

Landsbygdsföretagarna samt deras intressebevakare måste upprätthålla en hög kompetensnivå för att näringarna ska vara framgångsrika. Att det finns högklassig naturbruksutbildning på svenska i Finland är helt avgörande för lantbruket som framtidsnäring.

SLC:s allmänna förbundskongress
Nådendal 24.11.2015

TILLÄGGSINFORMATION:
SLC:s förbundsfullmäktiges I. vice ordförande Anders Rosengren, tel. 0400 487743
SLC:s förbundsordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711

Mer från SLC