SLC: Brister i djurskydd i slaktprocessen oacceptabla

27.10.2015

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kan inte acceptera de uppenbara brister inom slakteribranschen som visades igår (26.10.2015) i Yle-programmet MOT gällande slakteriernas egenkontroll, djurhantering och granskningsveterinärernas övervakning vid slakterierna. Producenterna värnar på bästa möjliga sätt om sina produktionsdjur och måste kunna lita på att hans eller hennes produktionsdjur tas väl omhand även genom hela slaktprocessen. 

Producenterna själva utsätts för en rigorös granskning från livsmedelssäkerhetsverket Evira. SLC förutsätter att nivån på övervakningen av djurskyddet ska hålla samma nivå genom hela produktionskedjan. Lagstiftningen är tydlig när det gäller djurskydd och hantering av djur vid slakt. SLC kan inte acceptera sådan nonchalans gentemot djurens välmående som nu uppvisats.


SLC kräver att Evira ser över sina övervakningsrutiner och hur man inom Evira reagerar på eventuella missförhållanden. SLC kräver att den lagstiftning som finns gällande slakteriverksamhet följs. Lagen är entydig, djuren får inte åsamkas onödigt lidande eller smärta, vilket SLC genomgående har påpekat.

Tilläggsuppgifter:
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864
SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin, tel. 040 823 2527

Mer från SLC