SLC: Djurvälfärd genom hela produktionskedjan

26.10.2015

Med anledning av Yle-programmet MOT, som i måndagens (26.10.2015) tv-sändning lyfte fram missförhållanden i finländska slakterier, konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. att produktionsdjur alltid ska behandlas så att djuren inte utsätts för onödigt lidande. Djurens välbefinnande som börjar under uppfödningen på gårdsnivå måste fullföljas genom hela produktionskedjan, ända till slakt. SLC befarar att bristfällig hantering av djur i någon del av produktionskedjan negativt kan påverka hela lantbruket och husdjursproducenterna samt även urvattna konsumenternas förtroende för de finländska producenternas långsiktiga arbete för djurens välmående. Uppenbara brister eller fel gällande djurens välfärd ska rättas till utan dröjsmål. 

Tilläggsinformation:
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC