SLC: Fröbeställningar ska göras trots avbrutna förhandlingar inom sockerbranschen

Det finns ännu inget branschavtal mellan sockerbetsodlarna och sockerraffinaderiet Sucros. Odlarna uppmanas trots allt att göra sina fröbeställningar före nästa veckas fredag den 30.1.

Enligt det odlarbrev som Sucros sänt ut kan beställningarna annulleras, om det kommande avtalet inte godkänns av den enskilda odlaren.
Sucros frågar också efter odlingsintresse, men än så långe är det för tidigt att ta ställning till det eftersom förutsättningarna kan ändras regionalt, säger Cay Blomberg, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s sockerbetsutskott.
Förhandlingarna mellan sockerbetsodlarna och Sucros har inte nått resultat, trots åtskilliga möten sedan september. Man har inte kunnat nå enighet om varken priset eller ersättningen för transportkostnaderna.
Sucros har i förhandlingarna hänvisat till den svaga marknaden och det låga sockerpriset i Europa. Emellertid har Sucros kunnat öka sin förmögenhet i flera år på odlarnas bekostnad, på grund av det fasta branschavtalet och de höga sockerpriserna. Blomberg poängterar att Sucros kan utan att äventyra sin ekonomi komma producenterna till mötes för att säkerställa produktionen.
På begäran av MTK:s sockerbetsutskott, där Blomberg representerar SLC, kommer jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo (saml) att utse en medlare. Enligt EU:s regelverk ska en medlare utses i fall inte parterna kommer överens före odlingssäsongen.
Avsikten är att få i gång en medling så fort som möjligt så att odlarna får sitt utsäde och kan förbereda sådden i tid. Enligt regelverket ska medlaren garantera de svagare partens, i detta fallet odlarnas, rättigheter i medlingen, framhåller Blomberg.

Tilläggsinformation: 
Cay Blomberg 040 053 6167

Mer från SLC