SLC har ansökt om TYK-kurs

9.9.2015

SLC har ansökt om att för medlemmar ordna en riksomfattande svenskspråkig TYK-rehabiliteringskurs, som förhoppningsvis godkänns av Fpa och kan börja i december 2015 på Härmä Rehab. På kursen finns åtta platser, till vilken SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kommer att kunna söka genom en individuell ansökan till Fpa.

TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar sig till att förbättra både den fysiska och psykiska arbets- och funktionsförmågan. TYK-rehabilitering riktar sig till personer vars arbetsförmåga och möjlighet till inkomstförvärvande väsentligt har försvagats på grund av sjukdom. TYK-rehabilitering kan också vara en lösning när sjukdom, skada eller men under en nära framtid bedöms hota arbetsförmågan och möjligheten till inkomstförvärvande. FPA tar också i beaktande de fysiska och psykosociala belastningsfaktorer som försvagar arbetsförmågan. Om du är villig att själv satsa på att uppehålla din egen arbetsförmåga, ta kontakt med din företagshälsovård, som även kan hjälpa till med en individuell kursansökan.

TYK-rehabiliteringen finansieras av FPA och kostnadsfri för deltagaren. FPA betalar också rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna samt ersätter resorna enligt förmånligaste färdmedel.

Om SLC:s kursansökan godkänns av Fpa inleds kursen med två utredningsperioder, varav den första pågår 7-12.12.2015 och den andra 18–23.01.2016. Under våren och hösten 2016 samt våren 2017 fortsätter kursen med träningsperioder och utvärderingsperioder. SLC informerar vidare när Fpa:s beslut om kursens godkännande har kommit.

Mer från SLC