SLC & MTK: Styrgruppen för djurskyddslagens revidering besökte ladugård

SLC - Don-Höglund-28.8.2015-020

31.8.2015

Den styrgrupp som bereder djurskyddslagens revidering studerade i fredags djurs beteende i praktiken på Juhani Lemolas mjölkgård i Lampis, Tavastehus. Den amerikanska experten på kors beteende, veterinären Don Hoglund, som också undervisar i hantering av djur, höll en praktisk lektion för styrgruppen i Lemolas lösdriftsladugård. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordnade tillsammans tillfället för att ge styrgruppens medlemmar möjlighet att delta i skolning i djurhantering och få pröva på hantering även i praktiken.

Don Höglunds anvisning för hantering av djur är enkel: nyckelorden är negativ förstärkning av beteende, upprepningar och inlärning.

– Vi kan inte veta vad djur tänker när vi inte ens vet vad människan som sitter bredvid oss tänker. Och hen är ändå av samma art, säger doktor Höglund.

Negativ förstärkning ”back off” fungerar för det mesta utmärkt vid hanteringen av mjölkkor, till skillnad från bestraffning eller styrning genom smärta.

– Ladugården är kons hem och sovrum, och där bör man inte störa djuret i onödan. Och mjölkningsstationen måste få vara kons himmel, påminner Höglund.

MTK och SLC har med tanke på djurskyddslagens revidering gjort linjedragningen att lagstiftningen inte får lamslå vår husdjursproduktion och försvaga dess konkurrenskraft. Regleringsbördan och byråkratin för producenterna får inte ökas. Lösningen är inte att öka djurskyddsgranskningarna, utan att rikta dem bättre med hjälp av riskbedömning.

Djurskyddslagens revidering görs på jord- och skogsbruksministeriet. Målsättningen är att få ett lagutkast på remiss möjligtvis 2015-2016.

Tilläggsinformation: 
Leena Suojala, MTK, tel. 040 779 2945, leena.suojala@mtk.fi 
Mikaela Strömberg-Schalin, SLC, tel. 040 823 2527, mikaela.stromberg-schalin@slc.fi

Mer från SLC