SLC om prissänkningen på mjölk: Smärtgränsen är nådd!

27.1.2015 

Prissänkningen på mjölken var väntad om än radikal. Smärtgränsen är nådd och det finns absolut inga möjligheter för detaljhandeln att ytterligare sänka butikspriserna på mjölkprodukter på producenternas bekostnad, konstaterar SLC:s mjölksamarbetsgrupps ordförande Mikael Österberg. 

Den globala mjölkproduktionen som ökat snabbare än efterfrågan, konsumenternas minskade köpkraft, avvecklandet av EU:s kvotsystem för mjölk och Rysslands handelsembargo pressar mjölkproducenterna nu från varje håll, säger Österberg och framhåller att det inte finns snabba lösningar för att höja producentpriset för mjölk. 

Sakta men säkert stiger efterfrågan, på hemmamarknaden ökar förtroendet för inhemsk mat och stora exportmöjligheter ligger bakom hörnet, till exempelvis USA. Nu mer än någonsin måste nya exportmöjligheter arbetas fram för våra mervärdesprodukter, framhåller SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg och tillägger att framtidsutsikterna för den inhemska matproduktionen är ljusa trots nuvarande marknadsläget.

Tilläggsuppgifter:
Mikael Österberg 050 512 7353
Johan Åberg 040 523 3864

Följ SLC på Twitter: @SLC_lantbruk

Mer från SLC