SLC: Sätt fart på lagstiftningsförbättringar för jordbruket!

14.8.2015

SLC anser att det är mycket sorgligt att regeringen beslutat skära i lantbrukets inkomststöd och i avbytarsystemet i nästa års budgetförslag samtidigt som jordbruket dras med historiskt dålig lönsamhet och gårdarna kämpar med ekonomiskt tuffa tider.
Som motvikt måste staten nu enligt SLC sätta fart på lagstiftningsarbetet för att förverkliga löftet om att minska på byråkratin inom lantbruket. För att underlätta användningen av inhemsk mat i offentlig upphandling kräver lagstiftningen likaså förbättringar samtidigt som konkurrenslagstiftningen måste revideras för att stärka producenternas ställning på marknaden.

Tilläggsinformation:
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC