SLC: Skapa förändringskraft och en värld som fungerar för alla – Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firas den 15 oktober

13.10.2015

I år är det 20 år sedan FN:s kvinnokongress i Peking beslöt att tillägna 15 oktober till landsbygdens kvinnor och deras centrala roll i utvecklingen av landsbygden, förbättringen av livsmedelstryggheten och utrotningen av den strukturella fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen världen över.

FN antog tidigare under hösten en ny handlingsplan med 17 målsättningar för hållbar utveckling fram till 2030. Jämställdhet mellan könen och utökade rättigheter för kvinnor ligger i kärnan av handlingsplanen.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon framhåller i sin hälsning inför årets firande av landsbygdens kvinnor att de är centrala för att de nya globala målsättningarna för hållbar utveckling skall nås. Han betonar att det måste skapas lämpliga system för arbets- och produktmarknader, socialskydd och civila samhällsorganisationer som möjliggör att kvinnor kan bidra till och dra nytta av hållbar utveckling. Årets tema för Internationella dagen för landsbygdens kvinnor är ”att skapa en förändringskraft – för en värld som fungerar för alla”.

Ur nationellt perspektiv är det speciellt viktigt att i Finland satsa på kvinnligt landsbygdsföretagande med tanke på att de offentliga arbetsplatserna tillsammans med offentlig service ständigt minskar på landsbygden, vilket berör särskilt kvinnor, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s kvinnoutskott. Utskottet framhåller även vikten av goda kommunikationer från och till landsbygden samt satsningar på äldre kvinnors (och mäns) kunskaper att hantera nya kommunikationsmedel.

Det är viktigt att befrämja landsbygdskvinnors utbildning inom företagande och entreprenörskap samt utbildning och vidareutbildning inom jord- och skogsbrukssektorn. Träning i kvinnligt entreprenörskap är speciellt viktigt med tanke på innovationer och utveckling samt förverkligande av företagsverksamheter som stöder upp primärproduktionen, poängterar SLC:s kvinnoutskott.

SLC r.f.:s kvinnoutskott utmanar redaktionerna att lyfta fram landsbygdens kvinnor i sina reportage! Följande driftiga kvinnor står till finlandssvenska redaktionernas förfogande för intervju om hur vardagen ser ut för en kvinna på den finlandssvenska landsbygden:

Österbottens svenska producentförbund ÖSP
Carita Häger, Nykarleby, mjölkproduktion och direktförsäljning, tel. 050 382 5234.
Johanna Knuts, Pedersöre, mjölkproduktion tel. 050 534 1066.
Eivor Finne, Korsholm, frilandsodling, tel.

Nylands svenska producentförbund NSP
Johanna Wasström, Raseborg, hästnäring, tel. 040 585 8430 (SLC:s kvinnoutskotts ordförande).

Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅPF
Annika Isaksson, Korpo, äppelodlare med direktförsäljning, tel. 040 413 1091.

Ålands producentförbund ÅPF 
Marianne Ekström, spannmål och potatisodling, jobbar även utanför gården, tel. 045 736 13777.
Johanna Sporre-Karlsson, mjölkproducent och potatisodling, tel. 040 550 9591.
Åsa Åkerblom, köttproduktion, jobbar även utanför gården, tel. 0457 361 3667.

För tilläggsinformation om FN:s kampanj och för faktamaterial se:
https://www.facebook.com/International-Day-of-Rura...

För FN:s generalsekreterares meddelande se:
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/2015/mes...

Mer från SLC