SLC: Spannmålsodlarna exporterar i egen regi fodervete till Tyskland

SLC - Fodervetelastning-4.11.2015-Lovisa 4
Foto: NSP

4.11.2015

Det fodervete, som ingår i spannmålsodlarnas exportkontrakt, skeppas just nu till Tyskland. Som bäst lastas ett fartyg med 3 000 ton fodervete i Valkom hamn i Lovisa. Den första delen av partiet, drygt 3 000 ton, skeppades ut redan för ett par veckor sedan.

I våras lanserade Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tillsammans med odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland, bland annat A-spannmål och Nyländska spannmålskompaniet, samt spannmålsexportbolaget Polar Oats, en helt ny typ av exportkontrakt för spannmål i odlarnas egen regi. Cirka 110 odlare tecknade på exportkontraktet med Polar Oats, om totalt över 6 000 ton fodervete. Mängden motsvarar 150 långtradarlass. Odlarna har i höst levererat den avtalade mängden till Suomen Viljavas lager i Valkom hamn i Lovisa för export till Tyskland. En del har varit fjolårets skörd som odlarna haft i lager och en del är höstens skörd.

– Det har inte varit helt lätt, men allt har trots allt löpt bra och vi är mycket nöjda med att ha fått den här nya exportmodellen och affären till stånd, kommenterar Bjarne Westerlund, verksamhetsledare för SLC:s nyländska förbund Nylands svenska producentförbund NSP.

Det är speciellt odlarna i Nyland som under de senaste åren har efterlyst nya grepp i försäljningen av spannmål för att söka nya exportkanaler och -marknader. Spannmålsåret 2014/2015 exporterades ungefär 25 % av den totala finländska spannmålsproduktionen, d.v.s. ca 1 miljon ton.

– Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt förbättra handelsbalansen, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds SLC:s spannmålsutskotts ordförande Bengt Nyman, spannmålsodlare i Svartå, Raseborg.

– SLC:s verksamhetsområde, och särskilt Nyland, är det naturliga området för att utveckla den här sortens exportverksamhet, eftersom spannmålsodlingen är mycket framstående i regionerna. Det gäller för odlarna att vara lyhörda för efterfrågan på exportmarknaden. Exportmodellen kan också tillämpas på andra områden i Finland. Speciellt gårdar som ligger i närheten av exporthamnar har stora möjligheter att specialisera sig på att möta efterfrågan på exportmarknaden, konstaterar SLC:s ombudsman Rikard Korkman. 


Tilläggsinformation: 
Ordförande Bengt Nyman, SLC:s och NSP:s spannmålsutskott, tel. 0500 348185
Verksamhetsledare Bjarne Westerlund, Nylands svenska producentförbund (NSP) tel. 040 5037188
Ombudsman Rikard Korkman, SLC, tel. 040 5189297
Tomi Virolainen, Polar Oats, tel. 040 7796771

Mer från SLC