SLC uppmanar: Så din röst i riksdagsvalet!

27.2.2015

Landet behöver mer landsbygd, framhåller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i sin riksdagsvalskampanj och uppmanar: Så din röst i valet! I kampanjen lyfter SLC fram fem teman som är kopplade till ett lönsamt lantbruk och därigenom en livskraftig landsbygd. Dessa är helt nödvändiga för Finlands bioekonomi, framhåller SLC-basen Holger Falck. I början av nästa regeringsperiod måste nödvändiga beslut tas för att bland annat minska byråkratin för lantbruket och övrig företagsverksamhet, tillägger han.

Till SLC:s målsättningar hör utöver minskad byråkrati att trygga finansieringen av jordbruket i Finland och skapa goda villkor för producentsamarbete inom handelskedjan. SLC vill vidare försnabba utvecklingen av decentraliserad bioenergiproduktion, trygga och utveckla kommunikationerna till och från landsbygden och skärgården, förverkliga åtgärder för att öka användningen av närmat i offentliga restauranger och inom matservice samt möjliggöra en utveckling av service som utgår från människan.

Klimatförändringen, befolkningsökningen, livsmedelstryggheten och de sinande naturresurserna är utmaningar som vi bäst klarar av om hela landets potential tas tillvara, betonar SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg. Ett lönsamt jord- och skogsbruk skapar mervärde till hela landet och det här måste de nationella beslutsfattarna inse, avslutar han.

För tilläggsinformation:
SLC ordförande Holger Falck 050 555 3711
SLC verksamhetsledare Johan Åberg 040 523 3864
SLC informatör Antonia Husberg 050 573 7297

Bakgrundsinformation:
SLC är en partipolitiskt obunden organisation. Det finns SLC-medlemmar som kandiderar i valet och dessa kommer att presenteras i tidningen Landsbygdens Folk. SLC:s riksdagsvalskampanj är i första hand riktad till medlemmarna och även till svenskspråkiga riksdagsvalskandidater samt allmänheten.

Kampanjen som lanseras officiellt idag förs främst i de sociala medierna och SLC kommer att lyfta fram olika fakta gällande kampanjens fem teman: Större potential [i landsbygden], Smart bioenergiproduktion, Rättvis mat och handel, [Bättre] Företagarlandskap och Medveten service. Kampanjen kan följas med #sådinröst2015 och #bondenbehovs på Facebook, Twitter och Instagram. Material finns även tillgängligt på www.slc.fi/sadinrost

Mer från SLC