SLC:s Åberg: Nytänkt behövs om offentliga upphandlingar

SLC - Herkkujen-Suomi-2015-041
Foto: Mia Wikström

20.8.2015

Intresset för närproducerad mat växer hela tiden och är en trend som är här för att stanna. Konsumenterna vill i allt större utsträckning faktisk veta hur deras mat är producerad och av vem. 

Även statsmakten behöver dra sitt strå till stacken när det gäller att ge mer utrymme och synlighet åt närproducerad och inhemsk mat. Verktyget för detta är det regelverk för offentliga upphandlingar som för tillfället är under revidering.

– Nu är det dags för lagstiftarna och den nya regeringen att lyssna till konsumenterna. Finland har världens strängaste miljö- och djurskyddslagstiftning men samtidigt använder offentliga instanser hundratals miljoner på att årligen köpa upp matvaror som skulle ha varit olagliga att producera i Finland. Här krävs en helomvändning och ett helt nytt tänkesätt, sa Johan Åberg, verksamhetsledare på producentorganisationen SLC, under öppningen av närmatsmarknaden Delikatessernas Finland.

Trots att det uppkommit många nya direktförsäljningskanaler- och -modeller efterlyser Åberg även en långsiktig matsfostran.

– När barn och vuxna vet varifrån maten kommer kan vi uppnå en ännu starkare matkultur, förtroende mellan konsumenter och producenter samt stolthet över våra egna produkter. Det finns en stor potential i att öka på samarbetet mellan skolor och lantbruk och därigenom ge våra barn en möjlighet att i praktiken lära sig varifrån deras dagliga bröd kommer, sa Åberg.

När det gäller minskningen av byråkrati har lantbrukarna stora förväntningar på statsmakten.

– Trots att man talar varmt för småskalig förädling och påstår att regelverken förenklats, så dras matproducenterna fortsättningsvis med ett massivt regelverk som till största del utformats ur storindustrins behov, påminde Åberg.

– Inom livsmedelsbranschen har även den småskaliga företagsverksamheten en väldig tillväxtpotential, men för att förverkliga den krävs att vårt regelverk gällande livsmedel och företagsverksamhet i allmänhet görs mer företagarvänligt.

Tilläggsinformation:
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864


Mer från SLC