SLC:s ASLAK-kurs blir av trots allt!

28.9.2015

Fpa har meddelat att SLC:s svenskspråkiga ASLAK-rehabiliteringskurs med kursnummer 57878 trots allt kommer att ordnas. Kursen kommer att hållas på Härmä Rehab i Ylihärmä, men enligt en modifierad kurstidtabell. Kursen som är avsedd för SLC-medlemmar som är lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsproducenter annullerades i somras p.g.a. sparåtgärderna i det nya regeringsprogrammet, men annulleringen har nu återtagits.

Kursens totala längd är 22 dygn och fördelas enligt följande kurstidpunkter:

7–11.12.2015,

14–19.03.2016,

24–29.10.2016 och

5–9.12.2016.

På kursen finns totalt tio platser.

Kursen riktar sig till personer som i arbetet utsätts för fysisk, psykisk och social belastning som kan leda till att hälsobesvär samlas och arbetsförmågan försvagas. Om kriterierna passar in på dig och du är villig att satsa på din egen arbetsförmåga ska du kontakta företagshälsovården eller din lokala hälsovårdscentral.

Programmet sker till största delen i gruppform och innehåller gruppdiskussioner då man delar med sig av sina erfarenheter och försöker finna nya insikter som ökar välbefinnandet i arbetet. Programmet omfattar olika temaområden med inriktning på bättre arbetsförmåga och fortsatt aktivt arbetsliv. Man behandlar hälsa, näringskunskap samt psykiskt välbefinnande, relationer, stresshantering, återhämtning och tidsanvändning. Programmet innehåller även fysiska aktiviteter i form av olika motionsformer samt olika test av den fysiska funktionsförmågan.

Ansök till kursen inom oktober 2015 genom att fylla i rehabiliteringsansökan (FPA:s blankett KU132r). Till ansökningsblanketten ska bifogas B-läkarintyg som hänvisar till behovet av ASLAK-rehabilitering.

Närmare information om kursens innehåll och ansökningsförfarande ger:

SLC: ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, e-post fredrik.grannas@slc.fi eller SLC:s informatör Mia Wikström, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom@slc.if.

Härmä Rehab: Mona-Lisa Aspholm, tfn 06 4831 460 eller 050 4053 651, e-post mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Mer från SLC